Hjemmehjælp

  • Du kan søge om hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere.
  • Du kan få hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet.
  • Hjælpen kan ydes varigt, midlertidigt eller som lejlighedsvis aflastning, og du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab i plejebolig eller andet.
  • Hvis vi vurderer, at du selv vil kunne blive i stand til at klare opgaverne enten ved træning eller hjælpemidler, vil du i stedet for hjemmehjælp blive tilbudt et genoptræningsforløb.
Søg om hjemmehjælp
  • Kontakt en visitator i Team Ældre
  • 57 87 60 00 - hverdage 11.00 - 12.00

Hvem leverer hjælpen

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver (praktisk hjælp) eller hjælp til personlig pleje, kan du vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen.

Leverandører, der leverer både personlig pleje og praktisk hjælp:

Leverandører, der kun leverer praktisk hjælp:

Udpeg selv din hjælper

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp (f.eks. en bekendt eller pårørende), kan du søge om at få personen godkendt af Sorø Kommune.

Økonomisk tilskud til ansættelse

Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, kan du også ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde vores krav til uddannelse m.m.

Tilsynsrapporter

Der bliver løbende lavet tilsyn med leverandørerne af hjemmepleje i Sorø Kommune. Det gør vi for at sikre, at vi hele tiden tilbyder de bedst mulige vilkår for vores borgere. 

Tilsynsrapporterne bliver løbende opdateret, men du kan se de nyeste tilsynsrapporter for leverandørerne nedenfor:

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø