Sagsbehandling

Din ansøgning bliver behandlet af en visitator (sagsbehandler) i Team Ældre.

Besøg af visitator

Vi kontakter dig for at aftale et visitationsbesøg i dit hjem. Du kan invitere pårørende eller en bisidder til at deltage ved besøget.

Sagsbehandlingstid

Hvor hurtigt du bliver kontaktet afhænger af, om du søger om hjælp til personlig pleje eller til praktiske opgaver i hjemmet (praktisk hjælp) - og om det er et pludseligt opstået behov (akut).

Hvis dit behov for hjælp er akut, f.eks. efter en indlæggelse, sætter vi hjælpen i gang med det samme.

Hvis du søger hjælp til personlig pleje, kontakter vi dig inden for fire uger for at aftale et visitationsbesøg i dit hjem.

Hvis du søger hjælp til praktiske opgaver, bliver du kontaktet inden for otte uger.

Vurdering

Visitatoren vurderer dit funktionsniveau og din samlede situation. Hvis der er behov for det, kan visitatoren indhente oplysninger fra relevant plejepersonale i hjemmepleje, sygepleje, dagcenter eller sundhedscenter.

Der kan være brug for, at du giver dit samtykke til, at vi kan indhente flere oplysninger fra læge, speciallæge, sygehus eller anden samarbejdspartner.

Afgørelse

Senest to uger efter besøget, får du en skriftlig afgørelse. Hvis vi har brug for at indhente flere oplysninger, kan der gå længere tid.

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø