Madservice og indkøb

  • Du kan få leveret mad, hvis du ikke kan eller har vanskeligt ved selv at lave det varme hovedmåltid, og der heller ikke er andre i husstanden, der kan gøre det.
  • Du kan også få hjælp til indkøb af nødvendige dagligvarer, hvis du ikke selv er i stand til det, og der heller ikke er andre i husstanden, som kan gøre det.
Søg hjælp til indkøb og madlavning
  • Ring til Team Ældre på 57 87 60 00 - hverdage 11.00 - 12.00.

Levering af mad

I Sorø Kommune kan du få leveret mad fra de leverandører som Sorø Kommune har godkendt til opgaven. Det er i øjeblikket Café Heiss og Det Danske Madhus

Maden leveres to gange om ugen i tidsrummet 8.00 - 17.00. Det er leverandøren, der fastlægger hvilke dage og hvad tid på dagen, maden bliver leveret hos dig.

Maden er færdiglavet og skal blot varmes.

Du skal selv betale for maden og udgifterne til udbringning. Du kan finde priserne her.

Hjælp til indkøb

Du kan få hjælp til at handle ind fra Intervare eller Egebjerg Købmandsgaard. Du kan få hjælp til at bestille varer og til at sætte dem på plads en gang om ugen.

Betaling for indkøb sker direkte til leverandøren.

 

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø