Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med den hjælp du får eller med en afgørelse om hjemmehjælp, har du forskellige muligheder for at klage.

Klage over afgørelse om hjælp

Du kan klage over den afgørelse om personlig og praktisk hjælp, der er truffet.

Klagen skal være skriftlig og indgives til Team Ældre inden fire uger fra den dato, hvor du har modtaget vores afgørelse.

Hvis du ønsker at klage mundtligt, kan Team Ældre hjælpe med at formulere en skriftlig klage.

Vi har pligt til at vurdere afgørelsen igen, og du får en skriftlig afgørelse. Hvis vi fastholder afgørelsen, videresender vi klagen til Ankestyrelsen sammen med de oplysninger, der ligger til grund for sagen.

Klage over sagsbehandling og serviceniveau

I første omgang skal du henvende dig til lederen af Social Service, hvis du er utilfreds med visitatorens håndtering af sagsbehandlingsforløbet eller serviceniveauet.

Du kan klage over serviceniveau eller sagsbehandling til Social- og Sundhedsudvalget, der er den politisk ansvarlige myndighed for serviceniveauet og for kommunens aktiviteter.

Klage over levering af hjælpen

Hvis du er utilfreds med personalets måde at udføre hjælpen på, med omgangstone, optræden eller lignende, skal du kontakte lederen hos leverandøren af hjælp.

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø