Godkendelsesmateriale

Godkendelsesmateriale for frit valg på privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

 

Frit valg af leverandør

Hjemmeboende borgere, der modtager hjemmehjælp, har siden den 1. januar 2003 haft mulighed for frit valg af leverandør. Ifølge Servicelovens § 91 skal kommunalbestyrelsen skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

 

Godkendelsesmodellen

Sorø Kommune anvender godkendelsesmodellen til at tilvejebringe det frie valg af personlig pleje og praktisk hjælp. Det betyder, at kommunen efter annoncering af kvalitets- og priskrav indgår aftale med alle interesserede private leverandører, der matcher kravene.

 

Bliv leverandør

Er du interesseret i at blive godkendt som privat leverandør, så søger Sorø Kommune leverandører til personlige plejeopgaver i hjemmeplejen med nyt opdateret godkendelsesmateriale

 

Bilag

Godkendelsesmateriale

Profil af Sorø Kommune

Bilag 1. Leverandørens ansøgning inkl. bilag

Bilag 2. Kvalitetsstandard for rehabilitering samt personlig og praktisk hjælp

Bilag 3. Rammedelegerede sygeplejeindsatser

Bilag 4. Visitation, fleksibel hjemmehjælp, skift af leverandør og tilkøbsydelser

Bilag 5. Økonomi og afregning

Bilag 6. IT og dokumentation

Bilag 7. Databehandleraftale

Bilag 8. Aftaler om kontaktformer

Bilag 9. Logbog over ændringer i Aftalen

 

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø