Forebyggende ældrebesøg

Er du over 75 år, vil du få et tilbud om et forebyggende besøg som en hjælp til at klare dig selv i fremtiden. Du vil modtage tilbuddet via digital post eller pr. brev. Ønsker du ikke besøg, bedes du selv melde afbud.

Bor du i plejebolig, modtager sygepleje eller personlig og praktisk hjælp, får du ikke tilbudt et besøg.

Du vil få råd og vejledning om offentlige og private aktiviter og støttemuligheder.

Besøget varer ca. 1 time.

Samtalen tager udgangspunkt i det, du ønsker at tale om, det kan f.eks. være:

  • Dit helbred
  • Dine kost- og motionsvaner
  • Medicin
  • Forebyggelse af fald
  • Din bolig
  • Din livssituation
  • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre

Under besøget kan du få målt:

  • blodtryk
  • blodsukker
  • funktioner

Konsulenterne bærer legitimation og har tavshedspligt.

Med heblik på at forebygge smitte, følger konsulenterne ved hjemmebesøg de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Kontakt

Social og SundhedSorø Sundhedscenter

Tlf.: 57 87 71 40
sundhedscenter@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid: Man-fre: 8.00-12.00
AdresseDr. Kaarsbergsvej 5
4180 Sorø