I Sorø Kommune har vi fokus på ensomhed. Du kan hjælpe os ved at give os et praj, hvis du kender en ældre, der er ensom. Så kan vi sammen tage hånd om det, og sørge for at ensomheden bliver til at leve med.

Ensomhed

Er du bekymret for, om et ældre menneske i din omgangskreds er ensom? Giv os et praj, så vi sammen kan få taget hånd om det.  

I Sorø Kommune har vi et særligt fokus på ensomhed.  Vi har stor erfaring i at opspore og hjælpe ensomme ældre.   

Men vi har brug for din hjælp til at finde frem til dem, der har brug for hjælpen - det er nemlig sjældent den ensomme, der tager fat i os. 

Ensomhed kan være en stor belastning både fysisk og psykisk. Ensomhed kan ikke fjernes, men sammen kan vi sørge for, at den bliver til at leve med. 

 

Kontakt os

Ring til os i Sorø Sundhedscenter på 57 87 71 40   

Modtagere af hjemmepleje kan ringe på 57 87 66 00