Egenbetaling

Takstbladet er godkendt af Byrådet og omfatter følgende områder:

  • Omsorgstandpleje
  • Specialtandpleje
  • Kørsel til/fra træning, dagcenter mv.
  • Døgnkost på plejecenter
  • Tøjvask på plejecenter (udbud i 2019)
  • Dagkost på aflastningsplads
  • Hjemmeboende - hovedret pr. dag
  • Hjemmeboende - hovedret og biret pr. dag
  • Hjemmeboende - tøjvask (udbud i 2019).

Taksterne for 2022 fremgår af takstbladet