Ældrebolig

  • Vi foretager altid en konkret vurdering (visitering) af, om du eller din pårørende er berettiget til en ældrebolig.
  • Du kan visiteres til en ældrebolig, hvis du er varigt fysisk begrænset i din nuværende bolig og har behov for særlig indretning, som ikke kan laves i din nuværende bolig.
  • Du kan også visiteres til en ældrebolig, hvis du har en kronisk sygdom, hvor dit fysiske eller psykiske funktionsniveau hurtigt vil forværres

Ældreboliger i Sorø

Ældreboliger i Stenlille

Ældreboliger i Dianalund/Ruds Vedby

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø