Kriterier ældrebolig

At flytte til en ældrebolig skal sikre, at du på trods af betydelig og varig funktionsnedsættelse opnår en større grad af selvhjulpenhed, og at du kan færdes sikkert og forsvarligt inden døre.

Det indgår også i vurderingen, at din psykiske/sociale situation støttes eller forbedres i et ældreboligmiljø, eller at du kan blive mere selvhjulpen, hvis du tidligere har været afhængig af hjælp fra hjemmehjælp, ægtefælle eller lignende.

Du kan ikke visiteres til en ældrebolig udelukkende på grund af:

  • høj alder
  • at du er utryg ved at være alene
  • at du har solgt dit hus og står uden bolig
  • at din nuværende bolig og/eller udenomsareal er for stor eller for dyr.

Hvis du bor i en egnet bolig og selv kan tilkalde hjælp med telefon eller nødkald, kan du ikke blive visiteret til en ældrebolig.

Hvis du kan søge en egnet bolig via de almene boligselskaber, skal du gøre det. 

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø