Bolig i anden kommune

Hvis du bor i en anden kommune og vil søge ældrebolig i Sorø Kommune, skal du først ansøge i den kommune du bor i (bopælskommune). Kriterierne for tildeling af en ældrebolig skal være opfyldt både i din bopælskommune og i Sorø Kommune. 

Når din bopælskommune har behandlet din ansøgning, sender de ansøgning og relevante papirer til Sorø Kommune. 

I Sorø Kommune behandles din ansøgning af en visitator, og du får en skriftlig afgørelse.

Ældrebolig i anden kommune end Sorø

Hvis du bor i Sorø Kommune og gerne vil søge ældrebolig i en anden kommune, skal du først søge i din bopælskommune (Sorø). Du skal opfylde kriterierne for ældrebolig i både Sorø Kommune og i den kommune, du gerne vil flytte til.

Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til en kommune af en række nærmere fastsatte grunde, herunder f.eks. for at bevare tæt kontakt til nære pårørende i tilflytningskommunen.

En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at udefrakommende midlertidigt ikke kan optages på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø