Personligt tillæg

 • Du kan søge personligt tillæg til din pension, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (de gamle regler).

 • Du kan søge om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale. Du kan ikke søge personligt tillæg til udgifter, du allerede selv har betalt.

 • Vi foretager en konkret vurdering af din samlede økonomiske situation, når vi vurderer, om du kan få personligt tillæg. Vi vurderer din formue, den sociale pension og alle andre indtægter i forhold til den udgift, som du ønsker at dække med det personlige tillæg.

Søg personligt tillæg
 • Du skal bruge NemID.
 • Du skal vedhæfte eller eftersende nedenstående dokumentation, før vi kan behandle din ansøgning.

Dokumentation til ansøgning om personligt tillæg

Du skal vedhæfte eller eftersende nedenstående dokumentation til Borgerservice, før vi kan behandle din ansøgning:
 
 • Afslag fra din bank på lån
 • Tilbud/overslag på det, der søges om

Derudover skal du vedhæfte eller eftersende dokumentation for dine udgifter og indtægter. Dette kan være en samlet oversigt fra betalingsservice, eller kvittering for at udgiften er betalt:

 • Lønsedler udover din sociale pension
 • Huslejeudgiften
 • Betaling af el, vand og varme
 • Forsikringer
 • DR-licens
 • Telefon
 • Tilskudsberettiget medicinudgifter
 • Formueoplysninger fra din bank
 • Kontoudtog 3 måneder tilbage på alle dine konti

Hvis du søger om flyttehjælp, skal du også sende 2-3 tilbud fra flyttefirmaer.

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø