Venskabsbyer

Venskabsbysamarbejde skaber grobund for at udveksle kulturelle, faglige og sociale erfaringer. Formålet med venskabsbyerne er, at så mange borgere som muligt i nært beslægtede lande kan få indblik i hinandens hverdag.

Skabelse af tillid og forståelse for hinandens verdener åbner op for erfaringsudveksling mellem faggrupper. Det kan være nøglen til nytænkning, fornyelse, forbedring og effektivisering af områder, hvor vi i samarbejde kan bidrage positivt med erfaringer landene imellem.

Sorø Kommune har 4 venskabsbyer:

  • Eidsvoll (Norge)
  • Skara (Sverige)
  • Fljotsdalsherad (Island)
  • Pruszcz (Polen)

 

Kontakt

Louise SjøbergSekretariat for politik, ledelse og erhverv

Tlf.: 21807256
losj@soroe.dk