Borgerrådgiveren

Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Sorø Kommune, eller har du svært ved at forstå en afgørelse?

Så kan du henvende dig til borgerrådgiver Inge Thorsted.

 

 

Borgerradgiver Ingemeldgaard Fuld Billede 

 

Sådan kontakter du borgerrådgiveren

Du kan:

 • Ringe til borgerrådgiveren på telefon 21 14 95 23. Læg gerne en besked med dit navn og kontaktoplysninger, så borgerrådgiveren kan ringe tilbage til dig.
 • Skrive en e-mail til borgerraadgiveren@soroe.dk
 • Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked, du skal anvende dette kontaktpunkt.


Borgerrådgiveren har de samme åbningstider som rådhuset i øvrigt. Da funktionen varetages af én enkelt person, vil der dog ofte være tidspunkter, hvor Borgerrådgiveren ikke kan træffes på grund af møder, undervisning, ferie eller sygdom.


Hvis Borgerrådgiveren ikke har mulighed for at besvare et telefonopkald fra dig, har du mulighed for at lægge en besked på telefonsvareren. Borgerrådgiveren vil herefter forsøge at ringe tilbage inden for 24 timer. Der kan dog gå længere tid i tilfælde af ferie, sygdom og lignende.

 

Hos Borgerrådgiveren kan du:

 • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
 • få vejledning om dine rettigheder
 • klage over kommunens sagsbehandling eller over, hvordan praktiske opgaver bliver udført
 • få hjælp til at skrive en klage
 • få hjælp til mægling, hvis samarbejdet og kommunikationen med kommunen er blevet svært
 • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan blive bedre

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

 • det faglige indhold i kommunens afgørelser
 • de politiske beslutninger, fx om serviceniveauet i kommunen
 • ansættelsesforhold i kommunen
 • forhold, som andre klageinstanser tager sig af
 • sager, der er afsluttet for mere end 1 år siden