Borgerrådgiver

Der er pt. ikke en borgerrådgiver i Sorø Kommune. Hvis din henvendelse handler om en konkret sag, kan du kontakte den pågældende forvaltning eller sagsbehandler. 

For de fleste er kommunen den offentlige myndighed, som man har mest kontakt med. Derfor er det også vigtigt, at der er et godt samarbejde, og at borgerne bliver hørt.
Byrådet i Sorø har pr. 1. maj 2015 etableret en Borgerrådgiver-funktion, for at styrke dialogen mellem borgere og kommune og for at sikre klageadgang og konstruktiv brug af klager til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Hos Borgerrådgiveren kan du

 • klage over kommunens sagsbehandling
 • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
 • få information og rådgivning om hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
 • komme med forslag til hvordan kommunens sagsbehandling og service over for borgerne kan forbedres

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over

 • det faglige indhold i kommunens afgørelser
 • de politiske beslutninger, fx om serviceniveauet i kommunen
 • ansættelsesforhold i kommunen
 • personalets optræden
 • forhold, som andre klageinstanser tager sig af

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke klager, hvis der er gået mere end 1 år efter hændelsen / sagsforløbet.

Alle kan henvende sig til Borgerrådgiveren

 • Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer i Sorø Kommune kan henvende sig til borgerrådgiveren.
 • Du er velkommen til at kontakte borgerrådgiveren - enten telefonisk, på mail eller ved personlig henvendelse.
 • Hvis du ønsker et møde med Borgerrådgiveren, er det en god idé at ringe og aftale en tid.
 • Før du kontakter borgerrådgiveren, skal du have forsøgt at løse din sag i dialog med kommunen. Lykkes det ikke, og er du stadig utilfreds med sagens forløb, kan du kontakte borgerrådgiveren.