Regnskab 2018

Borgmesterens forord

Med 2018 tog vi hul på en ny og spændende byrådsperiode i Sorø Kommune. Vi sagde farvel til garvede byrådsmedlemmer, der har gjort en stor indsats for vores kommune, og bød velkommen til syv nye medlemmer af Byrådet. Første store opgave for det nye Byråd var formuleringen af en ny vision og planstrategi - Vision 2022.


Sorø Kommunes Vision 2022 rækker både højere og længere, end vi før har set det, fordi vi - som en af de første kommuner i landet - har valgt at lade FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling udgøre den overordnede ramme om visionen. Det globale perspektiv er integreret i fire lokale temaer om sundhed, lokalsamfund, natur, kultur, historie, uddannelse, innovation, teknologi og vækst. Visionen er blevet til i dialog med borgere og foreninger, som med stort engagement har bidraget til denne vigtige dagsorden. Vision og Planstrategi 2022 blev vedtaget den 21. november 2018.


Økonomisk har 2018 været et år, hvor mange hensyn skulle balanceres. Det blev et år, hvor økonomien satte visse begrænsninger, og hvor vi måtte skrue ned for ambitionerne på en række områder og i perioder mest koncentrere os om at få hverdagen til at hænge sammen bedst muligt.


Succes med kommunens strategi for boligudvikling og befolkningsvækst medførte, at udgifterne til især ældrepleje og børnepasning steg hurtigere, end vi havde forudset. Samtidig steg aktiviteten på det specialiserede børne- og voksenområde, en tendens, der også opleves i resten af landet. Samlet set betød det, at vi i årets sidste måneder var nødt til at indføre indkøbs- og ansættelsesstop i kommunen, hvilket ikke kan undgås at kunne mærkes hos borgere, medarbejdere og leverandører.


Den økonomiske situation blev yderligere udfordret af, at vi blev nødt til at købe vores ude-lysanlæg tilbage fra den tidligere leverandør. Det gav et voldsomt pres på kommunens likviditet, hvilket heldigvis blev delvist afhjulpet i 11. time, da staten gav os ret i, at vi var havnet i en helt usædvanlig situation, og gav os mulighed for at låne pengene. Det betød, at vi kunne fravælge de fleste af de besparelser, der ellers var lagt op til i det fremadrettede budgetarbejde.


Til trods for et hårdt pres på serviceudgifterne har Sorø Kommune i 2018 overholdt den af staten udmeldte serviceramme. I den forbindelse vil jeg gerne takke de mange borgere, som har udvist forståelse for situationen og for, at det kan være nødvendigt at træffe upopulære beslutninger i stedet for at skubbe udfordringerne foran sig med risiko for at blive ramt dobbelt så hårdt, hvis vi overskrider servicerammen og bliver ramt af statslige sanktioner efterfølgende.


Jeg vil også gerne takke og rose kommunens medarbejdere, som har gjort en fantastisk indsats for at holde skruen i vandet og skabe en god, stabil og tryg hverdag for alle vores borgere, også i de perioder, hvor det har krævet noget ekstra.

Regnskab 2018 viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 51,5 mio. kr., der sammen med et kassetræk på 52,4 mio. kr. finansierer anlægsudgifter på 60,6 mio. kr., afdrag på gæld og finansforskydninger herunder køb af udelysanlæg på i alt 37,0 mio. kr. samt udgifter på forsyningsområdet på 6,3 mio. kr.


Regnskab 2018 er med alle sine tal et billede på alle de aktiviteter, som Sorø Kommune har initieret eller medvirket til i det forgangne år. En mosaik af aktivitet der blandt andet indeholder:

 • Rigtig mange timers pædagogisk arbejde i kommunens dagpleje og dagtilbud
 • Vigtige læringsrum på kommunens skoler
 • Rammer for leg og udvikling af sociale kompetencer i klubber og SFO'er
 • Spændende fortællinger, musikalske oplevelser og kulturel formidling fra biblioteket og Sorø Musiske Skole
 • Iscenesættelse af komedier og teaterforestillinger opført af entusiastiske frivillige
 • Timevis af sport og samvær i kommunale haller, udendørs anlæg og legepladser
 • Støtte til fysisk og psykisk handicappede borgere
 • Understøttelse i at mestre eget liv til misbrugere og borgere fra udsatte miljøer
 • Respektfuld pleje til ældre borgere
 • Vejledning om sund livsstil og genoptræning fra fagprofessionelle sundhedsplejersker, tandplejere, fysioterapeuter og ergoterapeuter og sygepleje
 • Hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet og være selvforsørgende
 • Vedligeholdelse og rengøring af vores fælles bygninger, så borgere og medarbejdere kan trives i dem
 • Iværksætterrådgivning til nystartede firmaer samt erhvervsrådgivning og tilbud om netværk til etablerede virksomheder
 • Naturpleje af vores unikke grønne omgivelser
 • Snerydning og saltning på alle tider af døgnet
 • Servicering af borgere med pas og kørekort, byggesagsbehandling og en hjælpende hånd til digital selvbetjening

Jeg er stolt over at være borgmester i en kommune, der kan tilbyde så mange kompetencer og imødekomme så mange forskelligartede behov hos kommunens borgere og erhvervsdrivende. Det gør mig glad, når jeg oplever, hvordan civilsamfundet, kommunens uddannelsesinstitutioner og erhvervsdrivende bidrager til udviklingen af Sorø Kommune, vores kommune.

Gert Jørgensen
Borgmester

 

Underskrevet regnskab 2018

Sagsfremstilling til byrådsmødet

Plancher til byrådsmødet

 

Kontakt

Økonomi

Tlf.: 57 87 60 00
okopers@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø