Budget 2023

Budget 2023-2026 for Sorø Kommune

Alle partier i Sorø Kommunes kommunalbestyrelse har indgået forlig om budgettet for 2023.  Budget 2023 vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022.

Læs pressemeddelelsen om budgetforliget

 

Sådan forløber budgetprocessen

 

31. august

Vi sender et balanceret budgetforslag til høring hos råd og nævn, bestyrelser, MED-organisation, m.fl.

15. september

9.00. Frist for indgivelse af høringssvar

21. september

1. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen

23. september

Budgetseminar med politiske spørgsmål og drøftelser om budgettet.

5. oktober

Økonomiudvalget forbereder Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet

12. oktober

Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Her finder den endelige godkendelse af budget 2023 sted - inkl. godkendelse af justerede takster for daginstitutioner mv.

Indkomne høringssvar