Budget 2022

Budget 2022-2025

Det vedtagne budget for 2022-2025 kan ses her.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Frigængerne vedtog den 13. oktober 2021 budget 2022-2025 for Sorø Kommune.

Under behandlingen af budgettet udtrykte Kommunalbestyrelsen en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar og kommentarer til budgetmaterialet.

Udgifter

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet afsat 2,029 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2022. Heraf udgør serviceudgifterne 1,412 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2022 afsat budget til at afholde udgifter for i alt 107,3 mio. kr. til an-lægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur. De planlagte projekter fremgår af budgettets investeringsoversigt, der kan ses her.

Herudover er der afsat 56,7 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Sorø Kommune udgifter for 2,156 mia. kr. i 2022.

Indtægter

Sorø Kommune har i alt indtægter for 2,136 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:

  • Kommunal indkomstskat 1,516 mia. kr.
  • Tilskud og udligning mv. 0,620 mia. kr.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder niveauet for indkomstskatter og ejendomsskatter:

  • Indkomstskatteprocent på 26,3 pct.
  • Grundskyldspromille på 25,74 promille
  • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 0 promille
  • Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,87 promille
  • Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille
  • Kirkeskat på 0,95 pct.

Budgetforliget for 2022 kan ses her.

Budget 2022

Høring af budget 2022-2025

Indkomne høringssvar

Kontakt

Økonomi

Tlf.: 57 87 60 00
okopers@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø