Budget 2021

Budget 2021-2024

Et enigt Byråd i Sorø Kommune vedtog d. 7. oktober 2020 budget 2021-2024.

Under behandlingen af budgettet udtrykte Byrådet en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar

Udgifter
Byrådet har med vedtagelsen af budgettet afsat 1,973 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2021. Heraf udgør serviceudgifterne 1,370 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2020 afsat i alt 105,2 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur, herunder midler til etablering af sammenhængende børnemiljøer i Dianalund. Det sker ved at etablere et dagtilbud på Holbergskolen samt opstart af renovering af selve Holbergskolen. Herudover er der afsat 66,9 mio. kr. til finansielle poster inkl. løbende betaling af kommunens feriepengeforpligtigelse (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Sorø Kommune udgifter for 2,145 mia. kr. i 2020 inkl. anlægsprojekter overført fra 2020.

Indtægter
Sorø Kommune har i alt indtægter for 2,138 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:

  • Kommunal indkomstskat, grundskyld mv. 1,468 mia. kr.
  • Tilskud og udligning mv. 0,614 mia. kr.

Skatter og afgifter
Budgetforliget indeholder en sænkning af den kommunale indkomstskat med 0,1 procentpoint fra 26,4 pct. til 26,3 pct. fra 2021 og frem. Nedsættelsen af indkomstskatten er varigt finansieret af staten som en del af "Aftale om reform af det kommunale udligningssystem". Øvrige skatter og afgifter er uændrede i forhold til tidligere år.

  • Indkomstskatteprocent på 26,3 pct.
  • Grundskyldspromille på 25,74 promille
  • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 0 promille
  • Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,87 promille
  • Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille
  • Kirkeskat på 0,95 pct.

Her kan du se:

Budgetforliget samt pressemeddelelse herom

Byrådets 2. behandling af budgettet

Budget 2021

Høring af budget 2021-2024

Indkomne høringssvar

Kontakt

Økonomi

Tlf.: 57 87 60 00
okopers@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø