Budget 2020

Budget 2020-2023

Et flertal bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre (COVB) vedtog den 5. november 2019 budget 2020-2023 for Sorø Kommune.

Under behandlingen af budgettet udtrykte Byrådet en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar - til trods for den meget korte høringsfrist.

Udgifter
Byrådet har med vedtagelsen af budgettet afsat 1,868 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2020. Heraf udgør serviceudgifterne 1,337 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2020 afsat i alt 73,6 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur, herunder midler til etablering af sammenhængende børnemiljøer i Dianalund. Det sker ved at etablere et dagtilbud på Holbergskolen samt opstart af renovering af selve Holbergskolen. Herudover er der afsat 37,9 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Sorø Kommune udgifter for 1,981,8 mia. kr. i 2020.

Indtægter
Sorø Kommune har i alt indtægter for 1,987,3 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:
• Kommunal indkomstskat 1,464 mia. kr.
• Tilskud og udligning mv. 0,495 mia. kr.

Skatter og afgifter
Budgetforliget fastholder niveauet for indkomstskatter og ejendomsskatter:

  • Indkomstskatteprocent på 26,4 pct.
  • Grundskyldspromille på 25,74 promille
  • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 0 promille
  • Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,87 promille
  • Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille
  • Kirkeskat på 0,95 pct.

 

Her kan du se:

Budgetforliget samt pressemeddelelse herom.

Det vedtagne budget

Budgettets oversigter

Takster for 2020

Kontakt

Økonomi

Tlf.: 57 87 60 00
okopers@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø