Budget 2019

Budget 2019-2022

Et flertal bestående Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Det Radikale Venstre (CVOÅB) vedtog den 10. oktober 2018 budget 2019-2022 for Sorø Kommune.

 

Under behandlingen af budgettet udtrykte Byrådet en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar.


Udgifter
Byrådet har med vedtagelsen af budgettet afsat 1,82 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2019. Heraf udgør serviceudgifterne 1,28 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2019 afsat i alt 44,7 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur, herunder opstart på etablering af omfartsvej ved Tersløse. Herudover er der afsat 7,5 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Sorø Kommune udgifter for 1,86 mia. kr. i 2019.

Indtægter
Sorø Kommune har i alt indtægter for 1,88 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:
• Kommunal indkomstskat 1,3 mia. kr.
• Tilskud og udligning mv. 0,5 mia. kr.

Skatter og afgifter
Budgetforliget fastholder niveauet for ejendomsskatter og indkomstskatter:

 

  • Indkomstskatteprocent på 26,4 pct.
  • Grundskyldspromille på 25,74 promille
  • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 0 promille
  • Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,87 promille1
  • Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille
  • Kirkeskat på 0,95 pct.

Her kan I se budgetforliget samt pressemeddelelse herom.

I kan se det samlede budget her 

 

På nedenstående links kan du finde det tekniske budgetforslag og høringssvar

Budgetforslag 2019 (2020 - 2022)

Prioriteringskatalog til budgetforslag 2019 (2020-2022)

Dagsorden for Byrådets 1. behandling af budgettet med opdateret prioriteringskatalog

 

Du kan se de indkomne høringssvar her 

Kontakt

Økonomi

Tlf.: 57 87 60 00
okopers@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø