Udbudsmateriale

17. maj 2022 - Offentligt udbud vedr. jordforpagtning i Fjenneslev. 13 ha landbrugsjord, for perioden 2023 - 2027
Læs mere

Spildevandstilladelse

17. maj 2022 - Sorø Kommune har meddelt midlertidig tilladelse til tilslutning af spildevand
Læs mere

Spildevandstillæg I høring

05. maj 2022 - Høring: Forslag til tillæg til Spildevandsplan samt screeningsafgørelse.
Læs mere

Hjælp til varmeregningen

04. maj 2022 - Pensionister og borgere på kontanthjælp kan søge om hjælp til varmeregningen.
Læs mere

Høring om kommuneplantillæg

04. maj 2022 - Sorø Kommune indkalder idéer og forslag til planlægning for Trautnersvej i Sorø.
Læs mere

Fjernvarmeprojekt i Sorø

04. maj 2022 - Sorø Kommune har afgjort, at et fjernvarmeprojekt kan etableres uden, at det skal miljøvurderes.
Læs mere

Lokalplan SK 68 vedtaget

04. maj 2022 - Ny lokalplan for ejendommen Vrangslund ved Fjenneslev er nu endeligt vedtaget.
Læs mere

Lokalplan SK 71 er vedtaget

04. maj 2022 - Lokalplanen og kommuneplantillægget for Boliger ved Vedels Have i Søgade er endeligt vedtaget.
Læs mere

Ny chef for TMD

03. maj 2022 - Jannik Rauer bliver ny chef for Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune.
Læs mere

Sirener testes 4. maj kl.12

29. april 2022 - Varslingssirener testes af myndighederne den 4. maj 2022, kl. 12.00-12.15.
Læs mere