Drænpumpning til Æskemose Å

15. juli 2020 - Ejeren af Vanløsevej 24 ønsker at forbedre drænforholdene ved pumpning af drænvandet til Æskemose Å.
Læs mere

Maskinhus - Nyrupvej 76

14. juli 2020 - Maskinhus på Nyrupvej 76, 4180 Sorø kræver ikke miljøgodkendelse efter husdyrloven.
Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse

02. juli 2020 - Udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion på Fulbyvej 54, Sorø
Læs mere

Harmonisering af vandløb

01. juli 2020 - Orientering om harmonisering af vandløbene i Sorø Kommune.
Læs mere

Vandløbsregulering i Åmosen

30. juni 2020 - Nedsættelse af spunse og membraner i Verup Mose
Læs mere

Høring om ny planlægning

10. juni 2020 - Nu sættes planlægning for en solcellepark nord for Fjenneslev i gang. Bemærkninger er velkomne!
Læs mere

Tid til bjørneklobekæmpelse

28. maj 2020 - Den 1. juni skal første effektive bekæmpelse af bjørneklo være gennemført jf. Kommunens indsatsplan.
Læs mere

Tilbud om slåning af rabat

14. maj 2020 - Kommune til landmænd med frøgræsmarker: Sig til, hvis vi skal slå jeres rabatter først!
Læs mere

Vandråd 2019-2020

30. januar 2020 - Der er nu oprettet vandråd i forbindelse med vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027).
Læs mere