Vision 2026 vedtaget

28. marts 2023 - Kommunalbestyrelsen vedtog ved den 1. marts 2023 Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2026.
Læs mere

Kortere sagsbehandlingstid

22. marts 2023 - Sagsbehandlingstiden er markant reduceret for byggesager i Sorø Kommune
Læs mere

Nyhedsmails efter 29. marts

20. marts 2023 - Vigtigt, hvis du modtager nyhedsmails fra Sorø Kommune
Læs mere

Ny hjemmeside 29. marts

20. marts 2023 - Sorø Kommune får ny og mere brugervenlig hjemmeside 29. marts
Læs mere

Gratis infoaften

17. marts 2023 - Sorø Erhverv inviterer til gratis infoaften om forårets iværksætterkursus.
Læs mere

Ambitiøs trivselsindsats

16. marts 2023 - Sorø Kommune sætter omfattende og vigtig indsats for øget trivsel hos kommunens børn og unge i gang.
Læs mere

Fremtidens plejeboliger

07. marts 2023 - Social og Sundhedsudvalget tager fat på den fremtidige plejeboligkapacitet.
Læs mere

Tilsynssag afsluttet

07. marts 2023 - Ankestyrelsen afslutter mulig tilsynssag om Sorø Kommunes hjemmepleje efter indledende undersøgelse.
Læs mere

Aftale om handleplan

01. marts 2023 - Et flertal i Kommunalbestyrelsen har indgået aftale om handleplan for overholdelse af budget 2023
Læs mere

Mere vild natur i Åmosen

28. februar 2023 - Sorø Kommune og Den Danske Naturfond indgår samarbejde om naturgenopretning i unikt naturområde.
Læs mere