Spildevandstilladelse

01. juli 2022 - Sorø Kommune har meddelt tilladelse til tilslutning af spildevand fra Vognmand Poul-Erik Johansen
Læs mere

Tilladelse til overkørsel

01. juli 2022 - Sorø Kommune giver tilladelser til en overkørsel over Lynge Bæk.
Læs mere

Nye vandløbsregulativer

30. juni 2022 - Høring af Regulativer for Stokholtsrenden, Veddeløbet og Æskemose Å samt miljøvurderingsscreening.
Læs mere

Tilladelse til udledning

28. juni 2022 - Udledning af overfladevand fra nyt regnvandsbassin i Munke Bjergby til Munke Bjergby-løbet.
Læs mere

Vandindvindingstilladelse

23. juni 2022 - Der er givet indvindingstilladelse til Nyrup Vandværk, samt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt.
Læs mere

Klimahandleplan vedtaget

23. juni 2022 - Sorø Kommune vedtager stor klimahandleplan
Læs mere

Miljøgodkendelse

16. juni 2022 - Sorø Kommune har meddelt påbud om revurderet miljøgodkendelse.
Læs mere

1. grødeskæring i 2022

09. juni 2022 - Sorø Kommune starter nu første grødeskæring i de offentlige vandløb.
Læs mere

Fjernvarme ved Feldskovvej

08. juni 2022 - Sorø Kommune har afgjort, at fjernvarmeprojekt ved Feldskovvej kan etableres uden miljøvurdering.
Læs mere

Rent vand vedrører os alle

07. juni 2022 - Regnvand og spildevand skal separeres, og alle skal medvirke.
Læs mere