Drænpumpning til Æskemose Å

15. juli 2020 - Ejeren af Vanløsevej 24 ønsker at forbedre drænforholdene ved pumpning af drænvandet til Æskemose Å.
Læs mere

Sortering af jord/skærver

10. juli 2020 - På Løngvej 14, Sorø er givet tilladelse til midlertidigt oplag, sortering og omlastning af jord.
Læs mere

Tips til energibesparelser

09. juli 2020 - Få gode råd til energibesparelser, når Danmark for Målene besøger Sorø på lørdag den 21. september.
Læs mere

Nu endnu bedre for bierne

30. juni 2020 - Sorø Kommune er af Dansk Biavlerforenings blevet certificeret Bivenlig Kommune.
Læs mere

Vandløbsregulering i Åmosen

30. juni 2020 - Nedsættelse af spunse og membraner i Verup Mose
Læs mere

Vandindvindingstilladelse

29. juni 2020 - Vandindvindingstilladelse og afgørelse om ikke VVM til Munke Bjergby Vandværk.
Læs mere

Høring om ny planlægning

10. juni 2020 - Nu sættes planlægning for en solcellepark nord for Fjenneslev i gang. Bemærkninger er velkomne!
Læs mere

Tid til bjørneklobekæmpelse

28. maj 2020 - Den 1. juni skal første effektive bekæmpelse af bjørneklo være gennemført jf. Kommunens indsatsplan.
Læs mere

Sorø Kommune kører grønnere

12. maj 2020 - Fire elbiler og tre hybridbiler skal hjælpe Sorø Kommune med at køre mere klimavenligt.
Læs mere

Verdensmål tiltrækker jobs

25. februar 2020 - Lokale virksomheder kan bruge FN's verdensmål til at tiltrække unge og højtuddannede medarbejdere.
Læs mere