Fornyelse af vandindvinding

13. april 2021 - Tilladelsen til vandindvinding på Gartneriet Christensen, Ringstedvej 82, 4173 Fjenneslev er fornyet
Læs mere

Screeningsafgørelser

12. april 2021 - Afgørelse om at Regulativer for Skovnæsbækken og Gartnerrenden ikke skal miljøvurderes.
Læs mere

Rottesikre din ejendom!

22. marts 2021 - Har du husket at rottesikre din hævede terrasse og småbygninger?
Læs mere

Tilladelser til overkørsel

23. februar 2021 - Sorø Kommune giver tilladelser til en overkørsel over Tude Å.
Læs mere

Eftersyn af § 3 naturtyper

21. januar 2021 - Registreringerne af § 3 beskyttede naturtyper opdateres.
Læs mere

Tilladelser til vådområde

19. januar 2021 - Sorø Kommune giver tilladelser til et minivådområde på ejendommen Skellebjergvej 36, 4293 Dianalund.
Læs mere

Millioner til renovering

15. januar 2021 - Sorø Kommune har fået 2.900.000 kr. i støtte fra Realdania til grøn renovering af Holbergskolen.
Læs mere

Spildevandsafgørelse

11. januar 2021 - Afslag på ansøgning om direkte udledning af separatkloakeret regnvand til Sorø Sø.
Læs mere

Forundersøgelser i åer

06. januar 2021 - Forundersøgelser skal belyse mulighed for restaurering på vandløbsstrækninger.
Læs mere

Tag et kig på 2020

17. december 2020 - 2020 bød også på børnekultur, nye cykelruter og ny indbyggerrekord. Se Sorø Kommunes årsfilm her.
Læs mere