Drænpumpning til Æskemose Å

15. juli 2020 - Ejeren af Vanløsevej 24 ønsker at forbedre drænforholdene ved pumpning af drænvandet til Æskemose Å.
Læs mere

Terrænregulering

02. juli 2020 - Sorø Kommune har givet landzonetilladelse og miljøgodkendelse til terrænregulering på Lange Løng 8.
Læs mere

Ekstra indsatser i Åmosen

01. juli 2020 - Sorø Kommune meddeler dispensation til LIFE Østdanske Højmoser vedr. ekstra naturforbedrende tiltag
Læs mere

Harmonisering af vandløb

01. juli 2020 - Orientering om harmonisering af vandløbene i Sorø Kommune.
Læs mere

Vandløbsregulering i Åmosen

30. juni 2020 - Nedsættelse af spunse og membraner i Verup Mose
Læs mere

Vandplanindsatser

16. juni 2020 - Seks vandløb i Sorø Kommune er blevet undersøgt for, om der skal foretages restaureringstiltag.
Læs mere

Tid til bjørneklobekæmpelse

28. maj 2020 - Den 1. juni skal første effektive bekæmpelse af bjørneklo være gennemført jf. Kommunens indsatsplan.
Læs mere

Vandråd 2019-2020

30. januar 2020 - Der er nu oprettet vandråd i forbindelse med vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027).
Læs mere

Millionstøtte til naturpark

07. januar 2019 - Nordea-fonden har givet 11,1 mio. kr. til Naturpark Åmosen.
Læs mere