Screeningsafgørelse

20. september 2021 - Sorø Kommune har truffet screeningsafgørelse for kloakprojekt i Munke Bjergby.
Læs mere

NatureWalk – Piger på tur

10. september 2021 - Idrætspiger eksperimenterer med gå-aktiviteter og friluftsliv som del af nyt projekt
Læs mere

Tilladelser til overkørsel

01. september 2021 - Sorø kommune giver tilladelser til en overkørsel over Stokholtsrenden
Læs mere

2. grødeskæring 2021

17. august 2021 - Plan for anden grødeskæring i de offtentlige vandløb.
Læs mere

Tilladelse bro over Tude Å

06. august 2021 - Vi giver tilladelse til en cykelstibro hvor Tude Å løber under Munke Bjergbyvej.
Læs mere

Sorø - Vildeste Kommune

29. juni 2021 - Sorø Kommune deltager i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune.
Læs mere

Biodiversitet i grøftekant

21. juni 2021 - På en 1,5 km strækning langs Munke Bjergbyvej laves forsøg med ændret rabatslåning.
Læs mere

Miljøministeren i Sorø

11. maj 2021 - Hvem bliver Danmarks vildeste kommune?
Læs mere

Tilladelser til vådområde

19. januar 2021 - Sorø Kommune giver tilladelser til et minivådområde på ejendommen Skellebjergvej 36, 4293 Dianalund.
Læs mere

Forundersøgelser i åer

06. januar 2021 - Forundersøgelser skal belyse mulighed for restaurering på vandløbsstrækninger.
Læs mere