Høring iht. vandløbsloven

06. januar 2022 - Høring om forlængelse af rørlægning under Munke Bjergbyvej.
Læs mere

Skovrejsning uden VVM-pligt

27. december 2021 - Vi har truffet afgørelse om at skovrejsning på ejendommen Sorøvej 65,4296 Nyrup ikke er VVM-pligtigt
Læs mere

Workshop om mere bevægelse

03. november 2021 - Vil du være med til at skabe mere bevægelse i Sorø Kommune?
Læs mere

NatureWalk – Piger på tur

10. september 2021 - Idrætspiger eksperimenterer med gå-aktiviteter og friluftsliv som del af nyt projekt
Læs mere

Tilladelse bro over Tude Å

06. august 2021 - Vi giver tilladelse til en cykelstibro hvor Tude Å løber under Munke Bjergbyvej.
Læs mere

Tilladelser til vådområde

19. januar 2021 - Sorø Kommune giver tilladelser til et minivådområde på ejendommen Skellebjergvej 36, 4293 Dianalund.
Læs mere

Millionstøtte til naturpark

07. januar 2019 - Nordea-fonden har givet 11,1 mio. kr. til Naturpark Åmosen.
Læs mere