Tilladelse til overkørsel

01. juli 2022 - Sorø Kommune giver tilladelser til en overkørsel over Lynge Bæk.
Læs mere

Nye vandløbsregulativer

30. juni 2022 - Høring af Regulativer for Stokholtsrenden, Veddeløbet og Æskemose Å samt miljøvurderingsscreening.
Læs mere

Tilladelse til udledning

28. juni 2022 - Udledning af overfladevand fra nyt regnvandsbassin i Munke Bjergby til Munke Bjergby-løbet.
Læs mere

1. grødeskæring i 2022

09. juni 2022 - Sorø Kommune starter nu første grødeskæring i de offentlige vandløb.
Læs mere

Fjernvarme ved Feldskovvej

08. juni 2022 - Sorø Kommune har afgjort, at fjernvarmeprojekt ved Feldskovvej kan etableres uden miljøvurdering.
Læs mere

Rent vand vedrører os alle

07. juni 2022 - Regnvand og spildevand skal separeres, og alle skal medvirke.
Læs mere

Ny chef for TMD

03. maj 2022 - Jannik Rauer bliver ny chef for Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune.
Læs mere

Bekæmp kæmpebjørneklo nu!

04. april 2022 - Kæmpebjørneklo begynder snart at titte op af jorden. Som grundejer har du pligt til at bekæmpe den.
Læs mere

Årets affaldsindsamling

15. marts 2022 - Glæd dig til årets affaldsindsamling søndag den 3. april!
Læs mere

Tilladelse bro fjernes

16. februar 2022 - Tilladelse til at fjerne bro og forlænge rørlægning under Munke Bjergbyvej.
Læs mere