Maskinhus - Nyrupvej 76

14. juli 2020 - Maskinhus på Nyrupvej 76, 4180 Sorø kræver ikke miljøgodkendelse efter husdyrloven.
Læs mere

Sortering af jord/skærver

10. juli 2020 - På Løngvej 14, Sorø er givet tilladelse til midlertidigt oplag, sortering og omlastning af jord.
Læs mere

Terrænregulering

02. juli 2020 - Sorø Kommune har givet landzonetilladelse og miljøgodkendelse til terrænregulering på Lange Løng 8.
Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse

02. juli 2020 - Udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion på Fulbyvej 54, Sorø
Læs mere

Ekstra indsatser i Åmosen

01. juli 2020 - Sorø Kommune meddeler dispensation til LIFE Østdanske Højmoser vedr. ekstra naturforbedrende tiltag
Læs mere

Harmonisering af vandløb

01. juli 2020 - Orientering om harmonisering af vandløbene i Sorø Kommune.
Læs mere

Vandindvindingstilladelse

29. juni 2020 - Vandindvindingstilladelse og afgørelse om ikke VVM til Munke Bjergby Vandværk.
Læs mere

Høring om ny planlægning

10. juni 2020 - Nu sættes planlægning for en solcellepark nord for Fjenneslev i gang. Bemærkninger er velkomne!
Læs mere

Vandråd 2019-2020

30. januar 2020 - Der er nu oprettet vandråd i forbindelse med vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027).
Læs mere

Ny offentlig sti

17. januar 2020 - En delstrækning på den private fællesvej Feldskovvej, er blevet optaget som offentlig sti.
Læs mere