Nyt vandløbsregulativ

16. september 2020 - Offentligheden har nu mulighed for at gennemse udkast til nyt regulativ for Stokkerenden.
Læs mere

Godkendelse til husdyrbrug

26. august 2020 - Der er givet miljøgodkendelse til udvidelse af svinebruget på Fulbyvej 54, Sorø
Læs mere

Tilladelse til husdyrbrug

26. august 2020 - Der er givet miljøtilladelse til udvidelse af kvæg/hestebruget på Tersløsevej 15, Munke Bjergby.
Læs mere

Sortering af jord/skærver

10. juli 2020 - På Løngvej 14, Sorø er givet tilladelse til midlertidigt oplag, sortering og omlastning af jord.
Læs mere

Ekstra indsatser i Åmosen

01. juli 2020 - Sorø Kommune meddeler dispensation til LIFE Østdanske Højmoser vedr. ekstra naturforbedrende tiltag
Læs mere

Vandråd 2019-2020

30. januar 2020 - Der er nu oprettet vandråd i forbindelse med vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027).
Læs mere