Vandløbsregulering i Åmosen

07. februar 2020 - Afgørelse om reguleringsprojekt i Sandlyng Skov i Store Åmose
Læs mere

Spildevandstilladelser

06. februar 2020 - Sorø Kommune har givet to spildevandstilladelser til Sorø Maskinudlejning ApS, Metalvej 27-29, Sorø
Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt

06. februar 2020 - Kommunen har afgjort ikke at foretage en miljøvurdering af ophævelse af lokalplan for golfbane.
Læs mere

Vandråd 2019-2020

30. januar 2020 - Der er nu oprettet vandråd i forbindelse med vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027).
Læs mere

Ny offentlig sti

17. januar 2020 - En delstrækning på den private fællesvej Feldskovvej, er blevet optaget som offentlig sti.
Læs mere