Pressemeddelelse

Sorø Forsyning A/S undersøger muligheden for en permanent indtræden af Sorø Forsyningsservice A/S i Envafors A/S

06-05-2024

For at sikre en tryg og sikker fremtidig drift af Sorø Forsyning undersøger selskabet muligheden for at datterselskabet Sorø Forsyningsservice A/S indtræder permanent i Envafors A/S. Resultaterne af afdækningen samt et beslutningsforslag forventes klar efter sommerferien.

Sorø Forsyning A/S undersøger nu muligheden for en permanent indtræden af datterselskabet Sorø Forsyningsservice i Envafors A/S. Siden 2. april 2024 har Jan M. Jørgensen været udlånt af Envafors A/S som konstitueret administrerende direktør i Sorø Forsyning A/S. Dette er suppleret af en supportaftale, der sikrer, at Envafors’ administration efter aftale kan yde bistand til Sorø Forsyning A/S.

Envafors A/S og Sorø Forsyning A/S har derudover udarbejdet en hensigtserklæring for afdækningen som er godkendt i selskabernes bestyrelser. Mogens Schwensen, bestyrelsesformand i Sorø Forsyning A/S udtaler:

”I den nye bestyrelse ser vi det som en fornuftig vej at gå for at sikre borgerne en god og stabil service. Som bestyrelse vil vi stadig have maksimal indflydelse, da en indtræden i Envafors A/S kun vil omhandle drift og administration svarende til det, der i dag håndteres i datterselskabet Sorø Forsyningsservice A/S. Beslutningskompetencen vedr. løsninger til vand og spildevand i Sorø Kommune vil stadig være i bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S.”

Også borgmester Gert Jørgensen er positiv over for en eventuel indtræden i Envafors A/S:

”Vi står over for at skulle have gennemført Sorø Kommunes spildevandsplan for 2024-2034, og vi skal sikre, at det sker med øje for borgerne, miljøet og økonomien. Der er tale om en stor investering i vores kommune, og jeg føler mig overbevist om, at en indtræden i Envafors A/S kan sikre den fornødne tryghed omkring det forestående arbejde samt borgernes behov for en sikker forsyning også i fremtiden, hvor der vil være et stadigt større fokus på den kritiske infrastruktur helt generelt.”

Administrerende direktør i Envafors A/S, Henrik Birch, har erfaring med at samordne forsyningsservice i Slagelse og Næstved kommuner og ser frem til afdækningen:

”Jeg hilser undersøgelsen og en eventuel indtræden af Sorø Forsyningsservice A/S i Envafors A/S velkommen. Vi har erfaringen med at køre en sikker drift for vores kunder, hvor god dialog med borgerne og trygge løsninger for miljø og økonomi er prioriteterne. Og vi har erfaring med at gennemføre kæmpeinvesteringer som den, Sorø Kommune står overfor. Ved at indtræde i Envafors A/S får Sorø Forsyning en øget sikkerhed omkring installationerne til fordel for både borgerne og Sorø Forsyning selv.”

Resultaterne af afdækningen og et eventuelt forslag om at indtræde i Envafors A/S skal forelægges kommunalbestyrelsen samt behandles på en ekstraordinær generalforsamling i Sorø Forsyningsservice forud for en endelig beslutning i bestyrelsen for Sorø Forsyningsservice A/S.

Det forventes, at der kan træffes beslutning efter sommerferien 2024. Såfremt det besluttes at indtræde i Envafors A/S, er målet, at det effektueres pr. 1. oktober 2024 eller 1. januar 2025.

Fakta

Envafors A/S

  • Envafors A/S leverer energi, vand og håndterer spildevand og vejlys for kunder i Næstved og Slagelse Kommuner. I Slagelse arbejder Envafors desuden med varme og energihandel.
  • Envafors A/S leverer i dag et eller flere forsyningsprodukter til ca. 165.000 kunder i Næstved og Slagelse Kommuner.
  • Envafors A/S er et fælles serviceselskab stiftet i et samarbejde mellem NK-Forsyning og SK Forsyning. NK-Forsyning-koncernen består af 4 selskaber, mens SK Forsyning-koncernen består af 7 selskaber udover det fælles serviceselskab Envafors A/S.

Sorø Forsyning A/S

Sorø Forsyning A/S er holdingselskab for nedenstående datterselskaber:

  • Sorø Spildevand A/S, der ejer kloaksystem og renseanlæg.
  • Sorø Vand A/S, der ejer vandledningsnet og vandværk.
  • Sorø Forsyningsservice A/S, hvor personalet er ansat, og som står for driften af kloak- og vandforsyningen, herunder: Renseanlæg med tilhørende kloaksystemer, driften af tømningsordningen for bundfældningstanke, driften af vandværk med tilhørende vandledningsnet, anlægsarbejder i forbindelse med vand- og kloakforsyningerne og al administration og kundekontakt.
Senest opdateret 06-05-2024