nyhed

Opmåling af vandløb 2024

03-05-2024

Sorø Kommune udfører den årlige vandløbsopmåling.

Sorø Kommune vil i perioden maj – august foretage opmålinger i de offentlige vandløb:

 • Flomgrøften
 • Fuglehusrenden
 • Krogagerbæk
 • Stenbækken
 • Tuel Å
 • Bjørnevad Å ns Dianalund (ns st. 8047)
 • Bjørnevad Å øvre, ikke grænsestrækning (st. x-8047)
 • Bolbjerg Rende
 • Glarmoserenden
 • Munke Bjergbyløbet
 • Nyvanggrøften
 • Skelbækken, gl. Dianalund Kommune (Bolbjergrende)
 • Tilløb til Munke Bjergby løbet
 • Øllemoserenden
 • Skjævtemoseløbet
 • Brovadgrøften
 • Teglværksgrøften

Opmålingerne forventes afsluttet ultimo juli. Formålet med opmålingerne er at konstatere, om der er behov for oprensning af vandløbene. I forbindelse med opmålingerne kan der forekomme færdsel på ejendomme, som ligger ned til et af ovenstående vandløb.

Kontaktinfo

Teknik, Miljø og Drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Vandløbsafdelingen