Nyhed

Få hjælp fra Naturpuljen til mere natur på din ejendom

11-06-2024

Nu kan du søge tilskud til naturpleje og naturforbedring på privatejede arealer i Sorø Kommune.

Er der beskyttet natur eller sjældne arter på din ejendom?

Har du brug for en hjælpende hånd til at komme i gang med naturpleje?

Går du med tanker om nye naturtiltag? - så læs med her.

Biodiversiteten i Danmark er i krise, da der mangler levesteder for de vilde dyr og planter. Sorø Kommune vil hjælpe den trængte natur, og har afsat midler til natur og biodiversitet. I 2024 har Naturpuljen 400.000 kr. til uddeling, hvoraf halvdelen er øremærket projekter i det åbne land, og den anden halvdel til mere natur ind i byens grønne områder.

På landet uddeles Naturpuljen til projekter der forbedrer eksisterende naturarealer eller skaber nye levesteder for dyr og planter. Det kan være igangsætning af græsning, slæt og kratrydning eller gravning af nye paddevandhuller, samt tiltag for sjældne og truede arter såsom hasselmus. Har du et spændende projekt i tankerne, som har en langvarig, positiv effekt på biodiversiteten i Sorø Kommune, så søg Naturpuljen senest den 1. september Naturpuljen@soroe.dk.

Læs mere, om hvordan du ansøger om tilskud fra Naturpuljen her

For uddybende spørgsmål send mail til:

Naturpuljen@soroe.dk

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Naturpuljen