Nyhed

Screeningsafgørelse om nyt administrationsgrundlag for terrænregulering

06-09-2023

Sorø Kommune har truffet afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt i forbindelse med nyt administrationsgrundlag for terrænregulering.

Sorø Kommune har udarbejdet et nyt administrationsgrundlag for terrænregulering, og i den forbindelse er den lovpligtige miljøvurderingsscreening efter § 8 stk. 2 i miljøvurderingsloven foretaget.

 

Screeningen konkluderer at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med det nye administrationsgrundlag. Dette skyldes at administrationsgrundlaget ikke vurderes at have væsentlige negative miljømæssige konsekvenser. Tværtimod, forventes administrationsgrundlag at kunne medvirke til positive miljømæssige konsekvenser.

 

Sorø Kommunes Natur, Teknik og Planudvalg godkendte den 16. august 2023 administrationsgrundlaget samt at afgørelsen om ingen miljøvurderingspligt i forbindelse offentliggøres. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden. Klagevejledning findes i afgørelsen.

 

Læs screeningsafgørelsen her.

 

Se screeningsskemaet her.

 

Læs det nye administrationsgrundlag her.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13