Høring

Høring af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Sorø Kommune

15-09-2023

Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i Sorø Kommune. Planforslaget offentliggøres her, og det er muligt at indsende bemærkninger til kommunen inden indsatsplanen bliver endelig vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Formålet med udarbejdelsen af indsatsplanen er at sikre borgerne rent drikkevand – nu og i fremtiden. Planen bygger på resultaterne af de detailkortlægninger af geologi og grundvand, som er gennemført af staten. I planen gives et resumé af grundvandskortlægningerne.

 

Denne indsatsplan er en ny og opdateret samlet plan, der omfatter hele Sorø Kommune. Indsatsplanen kommer dermed til at erstatte alle tidligere vedtagne indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, der hver især vedrører delområder inden for Sorø Kommune.

 

Der er mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget frem til og med fredag den 15. december 2023.

 

Læs planforslaget i sin helhed her.

 

Bemærkninger bedes sendt til drikkevand@soroe.dk

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Drikkevand
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13