Pressemeddelelse

Et stort flertal i Sorø Kommunes kommunalbestyrelse indgår budgetforlig for 2024

28-09-2023

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, SF, løsgænger Kasper Nygaard, Nye Borgerlige og Radikale Venstre har indgået et budgetforlig for 2024, der sikrer et budget i balance. Det har trods snævre rammer og behov for reduktioner været muligt at prioritere initiativer til at styrke en langsigtet og bæredygtig udvikling i tråd med Sorø Kommunes Vision 2026. Der har desuden været særligt fokus på at skåne velfærdsområderne mest muligt.

Et stort flertal i Kommunalbestyrelsen har indgået et budgetforlig for 2024. Budgettet sikrer, at de vejledende service- og anlægsrammer overholdes, samt bevaring af en robust likviditet. Det har været målet at skabe en sund økonomi rustet til fremtidens udfordringer samtidig med, at fokus bevares på det, der er lokalt prioriteret, herunder en prioritering af velfærdsområderne.  

Budgetforliget understøtter med konkrete initiativer Sorø Kommunes Vision 2026 og hvert af de fire temaer i visionen: Det gode hverdagsliv, levende og bæredygtige lokalsamfund, godt erhvervsklima og styrket klimaindsats og biodiversitet. 

Samtidig er Sorø Kommune ligesom mange kommuner i resten af landet udfordret af snævre økonomiske rammer, stigende priser og stort udgiftspres på en række områder. Det har derfor også været nødvendigt i budgetforliget at træffe vanskelige beslutninger om at reducere visse serviceområder.   

Borgmester Gert Jørgensen udtaler: 

"Vi har arbejdet hårdt på at sikre en sund økonomi og samtidig tage skridt mod en langsigtet udvikling af kommunen i tråd med vores vision for 2026. Jeg vil gerne takke alle de partier, som har taget ansvar for at møde tidens store udfordringer med både økonomisk ansvarlighed og visioner for fremtiden. Personligt er jeg meget tilfreds med, at der er så bred enighed om at skåne velfærdsområdet. Der er ovenikøbet skabt plads til at investere tocifrede millionbeløb til såvel de mest sårbare ældre som børn.”

Yderligere informationer 

Læs budgetforligsteksten for Budget 2024 her 

Se budgetberegneren for Budget 2024 her