Pressemeddelelse

Virksomhedernes tilfredshed med Sorø Kommunes jobcenter stiger

05-10-2023

Sorø Kommunes jobcenter vurderes bedst i regionen, hvad angår virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med jobcenteret. Det viser Dansk Industris årlige analyse af lokal erhvervsvenlighed. Jobcentrets virksomhedsservice står klar til at hjælpe lokale virksomheder med at finde den rette, kvalificerede arbejdskraft til netop deres behov.

Samarbejdet mellem Sorø Kommunes jobcenter og kommunens virksomheder er inde i en positiv gænge. Det viser Dansk Industris årlige rundspørge om lokal erhvervsvenlighed.

Sorø Kommune er rykket fra en 44. plads i 2022 til en 33. plads i 2023 i kategorien Arbejdskraft, hvilket placerer Sorø Kommune bedst i Region Sjælland. Kategorien rangerer landets kommuner ift. spørgsmål om virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne.

”Direkte adspurgt om samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder rykker virksomhedernes svar Sorø Kommune 10 pladser frem fra 2022 til 2023. Her ligger Sorø Kommune nu på en 32. plads, hvilket vi kan være meget stolte over,” udtaler Sofie Ullerup Torpegaard, formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget i Sorø Kommune.

Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechef Kenneth Damsgaard Hyde forklarer fremgangen således:

”Vi har et stort fokus på at servicere det lokale erhvervsliv fra vores jobcenter og vores virksomhedsservice. Vores virksomhedskonsulenter har et godt kendskab til de lokale virksomheder og står altid klar til at hjælpe virksomhederne og bl.a. rådgive om mulighederne for virksomhedspraktik, fleksjob, småjobs o.l.”

Et af tiltagene i Sorø Kommune er kampagnen vedr. småjobs – lønnet arbejde på mellem 2 og 20 timer pr. uge. I uge 41-49 vil tre af kommunens virksomhedskonsulenter i forbindelse med kampagnen besøge 50 virksomheder i lokalområdet for at starte en dialog om muligheden for at tilbyde småjobs eller fleksjob, som udbydes gennem jobcentret.

”Derudover kan virksomheder, der ønsker en dialog med os om de forskellige muligheder, altid kontakte vores virksomhedskonsulenter eller følge med i vores tilbud og arrangementer hos Jobcenter Sorø Virksomhedsservice på LinkedIn,” fortæller Kenneth Damsgaard Hyde.

De positive takter fra Dansk Industris analyse ligger direkte i tråd med Sorø Kommunes vision for de kommende år.

”Vi har i Sorø Kommunes Vision 2026 fokus på bl.a. det gode erhvervsklima og det gode hverdagsliv. Med det positive samarbejde mellem virksomheder og jobcenter formår vi at støtte op om begge temaer. Det gør det nemmere at drive virksomhed i Sorø Kommune og at vækste og udvikle sin virksomhed, når der er nem adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og borgere, der enten midlertidigt står uden for arbejdsmarkedet, eller som har svært ved at få foden inden for, får mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og bidrage meningsfuldt,” afslutter Sofie Ullerup Torpegaard.

Yderligere informationer

Dansk Industris hovedrapport for Lokal Erhvervsvenlighed 2023 kan læses her

Resultaterne for Sorø Kommune kan læses her