Nyhed

Undgå rotter ved din vildtfodring

17-10-2023

Når man udlægger foder til vildt, risikerer man at der kommer rotter, da disse også er glade for de kornprodukter vi udlægger til fugle og hjorte. Jo sværere du gør det for rotterne, des større er sandsynligheden for, at du helt undgår dem.

Det er vigtigt at sætte ind med intensiv forebyggelse og bekæmpelse, straks du ser de allerførste tegn på rotter. Fordi - jo færre rotter, des nemmere er de oftest at komme af med igen.

Vand, føde og skjul er alle forudsætninger for, at rotterne kan leve i et område. Det betyder, at rotterne forsvinder, hvis forudsætningerne mangler. Den viden kan du bruge i forebyggelsen af rotter ved vildfodringspladsen.

Nedenfor er et uddrag af gode tip, når du vil fodre vildtet men ikke rotterne. Du kan læse endnu flere gode råd og tip, i vores folder ”Gode råd om vildtfodring og rottebekæmpelse”.

 

Udpluk af tip til anlæg af foderplads

 • Anlæg foderpladsen i åbent terræn – gerne mere end tredive meter fra hegn, skov eller andet, der kan give rotterne skjul.
 • Lade aldrig rotterne have let adgang til foder. Ikke udlagt foder bør opbevares uden for rotternes rækkevidde og i rottesikre beholdere.
 • Sørg for at arealerne omkring foderpladsen er plane, rene og ryddelige. Så vidt muligt ingen træer, buske, stendynger, efterladte materialer.
 • Undgå at rotterne har nem adgang til vand.
 • Flyt foderpladsen 20-30 meter med jævne mellemrum.

Udpluk af tip til fodring

 • Læg ikke mere ud, end vildtet kan spise op på daglig basis, og fjern eventuelt overskudsfoder hver aften.
 • Undlad at fodre direkte på jorden.
 • Brug gerne en foderautomat med tidsindstilling og spreder, eller en fodertønde med spiralbund.
 • Sørg for at foderautomaten eller -tønden ikke kan væltes.
 • Kend dit vildt og justér fodermængden efter behovet.

 

Husk

Det er grundejers ansvar at rottesikre og renholde sin ejendom, herunder også vildtfodringspladser. Ingen må ved udlægning af foder skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, herunder rotter, når dette medfører ulemper for omgivelserne.

Hvis du ser en rotte, så har du pligt til at anmelde det til kommunen, så vi kan foretage en effektiv bekæmpelse af rotterne.

 

Mere information

For mere information om kommunens rottebekæmpelse, kan du på vores hjemmeside anmelde rotter, finde flere gode råd til rottesikring, kommunens handlingsplan, lovgivningen og anden information

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter rotteteamet (ingen viderestilling til bekæmperne)
Åbningstider på rådhuset
 • Man-ons 10-13
 • Tors 10-17
 • Fre 10-13