Pressemeddelelse

Tilskud til kompetenceudviklingsprojekter i Sorø Kommunes Center for Handicap og Psykiatri

29-11-2023

Sorø Kommunes Center for Handicap og Psykiatri modtager tilskud fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien. Dermed støttes to kompetenceudviklingsprojekter på henholdsvis et af kommunens botilbud og i bostøtten.

Sorø Kommunes Center for Handicap og Psykiatri har modtaget tilsagn om tilskud til to kompetenceudviklingsprojekter i forhold til psykiatriplanen. Tilskuddet kommer fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien.

Lars Schmidt, formand for Social og Sundhedsudvalget glæder sig over de to tilskud:

”I disse tider, hvor der er stor fokus på ressourcer og rekruttering ikke mindst, er det en stor glæde at modtage en betydelig støtte til kompetenceudvikling inden for socialpsykiatrien. Med de udfordringer vi står over for, er det altafgørende, at medarbejderne modtager den bedste kompetenceudvikling. Det bidrager til en faglig høj kvalitet, som har meget stor betydning i den sidste ende for borgernes oplevelse af den hjælp og støtte, vi kan tilbyde.”

Forebyggende kvalitetsindsats

Botilbuddet Sneppevej får støtte til projektet "Forebyggende kvalitetsindsats på Sneppevej" med en bevilling på 484.000 kr. Tilskuddet skal bl.a. anvendes til den fortsatte kompetenceudvikling inden for rehabiliterende recovery.

Louise Harkjær Christensen, ny afdelingsleder for Botilbuddet Sneppevej fortæller:

”Tilskuddet skal bl.a. gå til kurser, der understøtter den forebyggende indsats i samarbejdet med vores beboere, så magtanvendelse og udadreagerende adfærd forebygges. Sneppevej arbejder med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering, og vi har deraf et stort fokus på borgerinddragelse og empowerment, herunder gennem understøttelse af et fælles beboerråd. Det er derfor væsentligt, at der er en fortsat fælles faglig retning i forhold til vores løsning af kerneopgaven, og det giver tilskuddet os mulighed for at sikre via kurser i bl.a. LA2 og NADA.”

En værktøjskasse til egen livsmestring

Bostøttemedarbejderne i Team85 modtager en bevilling på 240.000 kr. til kompetenceudvikling i projektet "Understøttelse af borgernes empowerment og recoveryproces". Her får medarbejderne efteruddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), som med udgangspunkt i borgerne sætter fokus på relationer, følelsesregulering, opmærksomheds- og krisefærdigheder. Dermed kan borgerne opnå færdigheder og en værktøjskasse til egen livsmestring.

Marianne Grøndal, leder af bostøtte- og dagtilbudsområdet, hvor Team 85 hører under, ser frem til at komme i gang med uddannelsesforløbene.

”Vi har længe ventet på at kunne tilbyde de rette muligheder for kompetenceudvikling i socialpsykiatrien. Samtidig har vi i de senere år oplevet besparelser på området. Det kommer derfor som en stor hjælp, at vi nu får mulighed for at sætte noget kompetenceudvikling i gang.”

Bevillingerne og gennemførelsen af projekterne strækker sig over en periode på tre år.

Senest opdateret 29-11-2023