Pressemeddelelse

Social og Sundhedsudvalget tager fat på den fremtidige plejeboligkapacitet

07-03-2023

Social og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune behandler anbefalinger til modernisering og fremtidssikring af kommunens plejeboligkapacitet.

Social og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune behandler på udvalgsmødet d. 6. marts 2023 anbefalinger til modernisering og fremtidssikring af kommunens plejeboligkapacitet. Anbefalingerne har grundlag i en analyse af Sorø Kommunes plejeboliger ift. både nutidens krav og det fremtidige behov for plejeboliger til kommunens ældre. Anbefalingerne lyder på at nedlægge to plejecentre samt at nærmere analysere mulighederne for enten at bygge nyt eller renovere og modernisere.

Administrationen i Sorø Kommune har gennem de seneste måneder gennemført en analyse af Sorø kommunes plejeboligkapacitet i et 10-årigt perspektiv. Formålet er at vurdere, hvordan kommunen kan sikre både gode bolig- og arbejdsforhold og en bæredygtig drift af plejecentrene. Analysen og de medfølgende anbefalinger sendes nu i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, udtaler:

"Kommunens kerneopgave er at levere den bedste service til borgerne. Selvom vi i Sorø Kommune har gode og velfungerende plejecentre, som både personale og beboere er glade for, er der brug for at se på de strukturelle udfordringer på området og modernisere plejecentrene, så de også på længere sigt lever op til de krav og behov, personale og beboere har. Vores tilbud inden for plejeboliger skal være moderne og attraktive - både til glæde for beboerne og for at kunne tilbyde de bedste arbejdsforhold for medarbejderne."

Fremtidssikring af bolig- og arbejdsforhold

På baggrund af analysen er administrationens anbefalinger at nedlægge to af kommunens seks plejecentre, at undersøge muligheden for at anvende boligerne på ét plejecenter til afklaringspladser samt at gennemføre en nærmere analyse af mulighederne for enten at bygge et nyt plejecenter i kommunen eller renovere og modernisere.

Flere af kommunens plejeboliger ligger i ældre bygninger, som kræver et stort vedligehold, og de fysiske rammer gør det enkelte steder vanskeligt at udføre nogle af plejeopgaverne. En gennemgribende renovering er nødvendig for at gøre disse plejecentre tidssvarende. Der tegner sig derudover et større behov for demenspladser i fremtiden - noget der også stiller andre krav til de fysiske rammer på plejecentrene.

"Som beboer på Sorø Kommunes plejecentre skal du kunne modtage den pleje, du har brug for, og personalet skal have rammerne til at udføre den pleje. Vi skal sørge for at fastholde det dygtige personale, vi allerede har på Sorø Kommunes plejecentre, og vi skal være en attraktiv arbejdsplads, når vi skal rekruttere nye medarbejdere til plejecentrene. Det kræver, at rammerne for personalets arbejde er i orden og fremtidssikrede," fortæller Lars Schmidt.

Den videre proces

Materialet sendes nu i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Herefter skal sagen behandles i Social og Sundhedsudvalget igen, hvorefter beslutningerne behandles i Økonomiudvalget og derefter i Kommunalbestyrelsen. Først herefter bliver der truffet en endelig beslutning om, hvordan fremtiden ser ud for Sorø Kommunes plejeboligtilbud.

Vælger Kommunalbestyrelsen at følge analysens anbefalinger, kan det derfor få betydning for nogle beboeres boligforhold samt nogle af medarbejdernes arbejdssted.

"Intet er besluttet endnu. Bliver anbefalingerne vedtaget, vil det betyde, at en række beboere får tilbud om at flytte til et andet af kommunens plejecentre. For medarbejderne vil det betyde et tilbud om omplacering til andre af kommunens plejecentre. Der bliver ikke tale om afskedigelser," afslutter Lars Schmidt.

Både beboere og medarbejdere på kommunens plejecentre er blevet informeret om anbefalingerne, der nu skal til politisk behandling.

 

Dagsorden til Social og Sundhedsudvalgets møde d. 6. marts kan findes her.