Pressemeddelelse

Sagsbehandlingstiden markant reduceret for byggesager i Sorø Kommune

22-03-2023

Sagsbehandlingstiden for byggesager i Sorø Kommune er faldet væsentligt i 2022 til fordel for både borgere og erhvervsdrivende. Det sender Sorø Kommune op på en 3. plads blandt regionens kommuner og en 21. plads på landsplan. En særlig indsats fra kommunens side har fået knækket kurven, der ellers har været stigende.

Sagsbehandlingstiden for byggesager i Sorø Kommune er faldet væsentligt i 2022. Eksempelvis var sagsbehandlingstiden for ansøgninger om at opføre simple konstruktioner som skure, carporte eller drivhuse i 2022 kun 26 dage, hvor man som ansøger i 2021 i gennemsnit måtte vente 44 dage.

"Den kortere sagsbehandlingstid kommer både private borgere og erhvervsdrivende til gode. Vi har arbejdet målrettet på at få sagsbehandlingstiden bragt ned, og vi er glade for, at det er lykkedes for fire ud af fem typer byggeri," fortæller Simon Schou Jakobsen, leder af Plan og Byg i Sorø Kommune.

Det største fald i sagsbehandlingstid er i forbindelse med etagebyggeri til erhverv. Her har ansøgere i 2022 i gennemsnit ventet i 53 dage mod 150 dage i 2021 - et fald på hele 97 dage.

Særlig indsats med fokus på byggesager

Ifølge analysen fra Dansk Industri ligger Sorø nu på en flot tredjeplads blandt regionens 17 kommuner og en 21. plads blandt landets 98 kommuner, hvad angår sagsbehandlingstid for byggesager.

Faldet i sagsbehandlingstiden for byggesager skal findes i en særlig indsats fra kommunens side.

"Sagsbehandlingstiderne for byggesager i kommunen steg i 2020 og 2021. Vi besluttede derfor at sætte ind ved for det første at ansætte en leder specifikt for bygge- og planområdet og dernæst en ekstra medarbejder til at udføre sagsbehandlingen. Det har vist sig at virke," fortæller Bo Christensen, formand for Teknik Miljø og Planudvalget i Sorø Kommune, og fortsætter:
"I 2022 er kurven knækket, og det er lykkedes os at komme i mål med ønsket om væsentlig nedbringelse i sagsbehandlingstiderne. Jeg er glad for det resultat."

Indsatsen er også blevet taget godt imod hos Erhvervsudviklingsrådet i Sorø Kommune, fortæller formand Malene Frandsen:

"Vi er meget tilfredse med kommunens tiltag for at få nedbragt sagsbehandlingstiden for byggesager. Vi oplever, at Sorø Kommune har været i gang med en udvikling, hvor borgere og virksomheder er kommet endnu mere i centrum og bliver mødt med et positivt afsæt. Man er åben for at hjælpe og sætte ting i gang, og tingene glider. Det er en kultur, der gør noget for stoltheden over at bo og drive virksomhed i kommunen."

Simon Schou Jakobsen afslutter:

"Vores sagsbehandlingstider ligger nu rigtig pænt ift. de nationalt fastsatte grænser for, hvor lang tid sagsbehandlingen må tage. Vi er glade for, at vi ind til videre er kommet så langt."

Antallet af byggesager har stort set været stabilt i 2021 og 2022.

Yderligere informationer

Dansk Industri Byggeri:

Sorø Kommune: