Pressemeddelelse

Ambitiøs indsats for at højne børn og unges trivsel

16-03-2023

En omfattende og vigtig indsats for øget trivsel hos alle børn og unge i Sorø Kommune sættes i gang i marts 2023. Sorø Kommune sender samtlige 800 medarbejdere i fagcenteret Børn og Familier på kompetenceudviklingsforløb i den pædagogiske tilgang mentalisering. Formålet er at understøtte medarbejderne i at styrke trivslen og forebygge mistrivsel blandt kommunens børn og unge. På længere sigt ønsker kommunen at gøre mentalisering til et nøgleværktøj i arbejdet med børn og unge på skoler og i daginstitutioner.

I marts måned lyder startskuddet for en ambitiøs og omfattende indsats for at løfte trivslen blandt børn og unge i Sorø Kommune. Omkring 800 medarbejdere i fagcenteret Børn og Familier skal i løbet af det næste års tid igennem et kompetenceudviklingsforløb inden for mentalisering.

 

”Tryghed er grundlaget for trivsel – både for børn og voksne. I arbejdet med børn og unge har man som voksen hovedansvaret for at sikre den tryghed. Vi vil gerne understøtte vores medarbejdere i at styrke tryghed og trivsel og forebygge mistrivsel blandt vores børn og unge i kommunen. Derfor kommer alt pædagogisk personale fra kommunens skoler, daginstitutioner og dagplejegruppen, PPR-medarbejderne og alle andre fagpersoner, der arbejder med børn og unge, nu på et kompetenceudviklingsforløb i den mentaliserende tilgang,” fortæller børne- og familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen.

 

Indsatsen startes op i midten af marts i fem af kommunens daginstitutioner og for medarbejderne i PPR – Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning. I april følger endnu tre daginstitutioner og i juni starter går de resterende fire daginstitutioner samt dagplejegruppen i gang. Til august rulles indsatsen ud på kommunens folkeskoler.

 

Styrket trivsel gennem den mentalisende tilgang

Den mentaliserende tilgang handler om at være opmærksom på, hvad der ligger bag både egne og andres reaktioner og handlinger. Om at være nysgerrig omkring, hvordan man selv påvirker den andens adfærd, og hvorfor den anden opfører sig, som han eller hun gør i en situation. Gennem undervisning og case-arbejde får medarbejderne styrket deres muligheder for at arbejde mentaliserende i praksis gennem fælles sprog, tænkning og metode.

 

”Mentalisering er en måde at møde et andet menneske på og kan være et stærkt værktøj til at forebygge konflikter eller misforståelser. Ved at anvende en mentaliserende tilgang bliver man mere bevidst om både sine egne og barnets eller den unges reaktioner i en given situation. Så kan man som f.eks. lærer eller pædagog handle mere hensigtsmæssigt. Det er denne evne, vi vil styrke hos alle vores medarbejdere. Metoden skal være et nøgleværktøj i arbejdet med børn og unge på Sorø Kommunes skoler og dagtilbud,” siger Henrik Madsen.

 

Indsatsen sker i et samarbejde mellem Sorø Kommune og Center for Mentalisering. Center for Mentalisering står for at afholde de forløb, hver institution eller personalegruppe skal igennem i løbet af det kommende år.

 

”Der er stort fokus på trivslen blandt børn og unge – også i vores kommune. Derfor er det en utroligt vigtig indsats, vi nu sætter i gang; især i en tid, hvor Sorø Kommune, som alle andre kommuner, oplever et stort økonomisk pres. Vi forsøger gennem kompetenceudvikling at flytte en hel kommune ift. børn og unges trivsel,” siger formand for Børn og Undervisningsudvalget Jakob Spliid.

Den mentaliserende tilgang

Læs mere om den mentaliserende tilgang hos Center for Mentalisering:

Hvad er mentalisering? | Center for Mentalisering