Pressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbud til Bofællesskabet Skovglimt

03-05-2023

Bofællesskabet Skovglimt har fået ophævet det påbud, Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte i oktober 2022. Det blev på daværende tidspunkt vurderet, at der var større problemer af betydning for patientsikkerheden på Skovglimt. Efter et opfølgende tilsyn 2. marts 2023 vurderer Styrelsen, at alle forhold er bragt i orden.

Bofællesskabet Skovglimt i Stenlille har fået ophævet det påbud, Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte den 27. oktober 2022. Styrelsen vurderede på daværende tidspunkt, at der på Skovglimt var større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen konkluderer efter et opfølgende tilsynsbesøg den 2. marts 2023, at man på Skovglimt har arbejdet målrettet og systematisk med at bringe de sundhedsfaglige forhold i orden. Der blev ikke længere identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden, og Styrelsen har derfor ophævet påbuddet.

Baggrund for tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte påbuddet i oktober 2022 efter at have påvist mangler vedrørende journalføring, medicinhåndtering samt udarbejdelse og implementering af en række instrukser på disse områder. Derudover manglede Skovglimt at udarbejde og implementere instruks for personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling og patienternes behov for behandling.

På baggrund af tilsynet udarbejdede ledelsen af Skovglimt en handleplan, som blev forelagt for Social og Sundhedsudvalget den 5. december 2022. Med handleplanen er ledelsen gået systematisk til værks og har på kort tid rettet op på manglerne og bragt alle forhold i orden.

Yderligere informationer

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Skovglimt