Nyhed

Miljøstyrelsen har reduceret skovbyggelinjen i lokalplanområde nord for Rørstensgården

22-05-2023

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for lokalplan SK 76 – Boligområde nord for Rørstensgården, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Sorø Kommune har søgt om reduktion af skovbyggelinjen indenfor boligområde nord for Rørstensgården i lokalplan SK 76, der blev vedtaget d. 26. april 2023.

Miljøstyrelsen har godkendt ansøgningen og truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider

Man-tir 10.00-12.00
Ons lukket
Tor-fre  10.00-12.00