Pressemeddelelse

Finansieringskatalog til brug for arbejdet med et svært budget 2024 klar

23-05-2023

Et udkast til finansieringskatalog til budget 2024 offentliggøres sammen med dagsordner til den kommende uges fagudvalgsmøder. Når økonomiaftalen mellem KL og Regeringen foreligger, kan finansieringskataloget belyse, hvor Kommunalbestyrelsen kan finde midler til næste års budget i det omfang, der er behov for det.

Et udkast til finansieringskatalog til det forestående arbejde med budget 2024 for Sorø Kommune ligger nu klar. De enkelte fagudvalg behandler finansieringskatalogerne på næste uges fagudvalgsmøder. Det bliver dermed offentliggjort sammen med dagsordner til fagudvalgsmøderne i denne uge.

Borgmester Gert Jørgensen er glad for den gennemsigtighed, det giver omkring budgetarbejdet, at en første version af finansieringskataloget kan offentliggøres allerede nu.

”Vi ønsker en åben og transparent proces for alle parter. Derfor har vi i vores tidsplan for budgetarbejdet prioriteret at få færdiggjort en første udgave af finansieringskataloget tidligt i processen, så alle har god tid til at sætte sig grundigt ind i materialet,” siger han.

Finansieringskataloget giver de enkelte fagudvalg et grundigt indblik i, hvad den enkelte besparelse vil betyde for kommunens samlede service på et område. Finansieringskatalogerne skal desuden medvirke til at løse den udfordring, at tre af de politiske udvalg valgte ikke at løse den samlede udfordring i den nylige ’Handleplan for budgetoverholdelse 2023’ med varige tiltag. Det gælder i særlig grad Børn og Undervisningsudvalget, der derfor skal finde næsten 11 mio. kr. ekstra i det budget, der er lagt for 2024 og frem. De øvrige udvalg valgte stort set at løse egne udfordringer med varige tiltag – og det er en klar fordel ved indgangen til budgetlægningen for 2024.

”Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen foreligger som bekendt ikke endnu. Jeg ved fra bestyrelsen i KL, at der er udsigt til en måske meget stram økonomiaftale, og særligt i dét lys er jeg tilfreds med, at vi er lidt før i gang med vores budgetproces end tidligere år. Vi ved endnu ikke, hvad der bliver behov for ift. økonomien her i vores kommune, men erfaringen fra 2022 og her fra 2023 er, at det nytter med en tidlig indsats ift. udfordringerne – det så vi i det flotte regnskab, vi afleverede for 2022, og det var baggrunden for, at vi fra flertallets side greb tidligt ind i 2023-økonomien med ’Handleplanen for budgetoverholdelse 2023’,” udtaler borgmester Gert Jørgensen.

”Det, vi nu offentliggør, er det samlede finansieringskatalog med alle administrationens foreløbige forslag til, hvor midler kan findes. Det giver derfor ikke mening at behandle de enkelte forslag i kataloget på nuværende tidspunkt, da vi endnu ikke ved, hvilke forslag der bliver brug for at bringe i spil – og om der er nogle, der frasorteres ifm. administrationens videre arbejde. Jeg ser det som yderst positivt, at vi alle i ro og mag kan orientere os i finansieringsforslagene hen over den kommende tid, så vi står stærkt, når vi når frem til budgetforhandlingerne og administrationens oplæg til dét efter sommerferien.”

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 1. marts 2023, at alle fagudvalg samlet under ét skal forelægges et finansieringskatalog på to procent af serviceudgifterne (svarende til ca. 30 mio. kr.) til at imødekomme udgiftspres og sikre et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne, hvortil kommer de udestående sparekrav fra ’Handleplan for budgetoverholdelse 2023’. Ifølge den tidsplan, Kommunalbestyrelsen vedtog ved samme møde, forventes det, at Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet den 11. oktober 2023.

Yderligere informationer

Dagsordner med et overblik samt selve finansieringskataloget vil være at finde her efter offentliggørelse onsdag og torsdag:

Dagsordner