Nyhed

Tre miljøgodkendelser til terrænreguleringer

30-06-2023

Sorø Kommune har meddelt miljøgodkendelser til terrænreguleringer på Frenderupvej 1 og 3, samt Ødemarksvej 1, 4180 Sorø.

Sorø Kommune har meddelt miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelsesloven til HCS A/S Transport og Spedition til nyttiggørelse af jord til terrænreguleringer på arealer tilhørende ejendommene Frenderupvej 1 og 3, og Ødemarksvej 1, 4180 Sorø.

 

Terrænreguleringerne har til formål at forbedre den landbrugsmæssige drift på arealerne, og Sorø Kommune har tidligere truffet afgørelser om, at projekterne ikke kræver landzonetilladelse.

 

Der er gennemført screeninger af projekterne efter miljøvurderingsloven. Projekterne vurderes ikke at være omfattet af VVM-pligt. 

 

Frenderupvej 1, 4180 Sorø:

Miljøgodkendelse 

Afgørelse om ikke VVM-pligt 

 

Frenderupvej 3, 4180 Sorø:

Miljøgodkendelse 

Afgørelse om ikke VVM-pligt 

 

Ødemarksvej 1, 4180 Sorø:

Miljøgodkendelse 

Afgørelse om ikke VVM-pligt 

 

Klagefristen på miljøgodkendelserne er den 28. juli 2023.

Alle, der har en væsentlig interesse i sagerne, kan klage over godkendelserne. Klagevejledning fremgår af miljøgodkendelserne.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13