Høring

Spildevandsplantillæg i høring

06-06-2023

Høring: Forslag til Spildevandsplantillæg om praksis for indtræden i Sorø Spildevand A/S.

Sorø Kommunes Natur, Teknik og Planudvalg godkendte den 31. maj 2023 forslag til tillæg til Spildevandsplan 2020. Forslaget er en præcisering gældende retningslinjer for hvornår ejendomme, efter en konkret anmodning og vurdering, kan blive tilsluttet offentlig kloak, altså hvornår det kan tillades, at en ejendom indtræder i Sorø Forsyning A/S.

 

Se forslag til tillæg her.

 

Frist for bemærkninger

Tillægget er i offentlig høring i perioden 6. juni 2023 til og med den 1. august 2023. Har du bemærkninger skal de sendes til spildevand@soroe.dk, eller til Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Mrk. ”Spildevand”, Rådhusvej 8, 4180 Sorø så vi har dem senest den 1. august 2023.

 

Samtykkeerklæring

Når du indsender bemærkninger til planforslaget, vil dit navn og din adresse komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.

 

Hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar eller ændringer til det fremlagte forslag, er tillægget endeligt vedtaget og offentliggøres efter d. 1. august 2023 på hjemmesiden.

 

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13