Pressemeddelelse

Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner vil ensrette hastighedsbegrænsningen på E20 i de tre kommuner

23-06-2023

Ved at ensrettet hastighedsbegrænsningen på motorvejen E20 vil Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner bidrage til reduceret CO2-udledningen. Samtidig kan det have positive, men mindre, effekter for trafiksikkerhed og støjen langs motorvejen.

Hastighedsbegrænsningen skal ensrettes på motorvejen E20 på strækningen i Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner. De tre kommuner vil have sat en hastighed på 110 km/t frem for 130 km/t, som er tilladt på dele af strækningen. De tre kommuner har derfor sendt en fælles henvendelse til transportminister Thomas Danielsen.

Hvis det gennemføres, vil forslaget bidrage til at reducere CO2-udledningen med henvisning til et notat fra Concito. Her hedder det, at ”der [er] et betydeligt potentiale for reduktion af CO2-udslippet ved at nedsætte hastigheden på de danske motorveje”. I Concitos beregninger ses en væsentligt mindre C02 udledning ved en hastighed på 110 km/t frem for 130 km/t.

Tre kommuner med ambitiøse klimaplaner

Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner er alle DK2020-kommuner med enten en godkendt DK2020-klimahandleplan eller en klimaplan på vej mod godkendelse. Transportsektoren står for en stor del af den samlede udledning af C02 i alle tre kommuner, hvor udledningen fra trafikken på motorvejsstrækningen E20 er en udledning, kommunerne har meget lidt påvirkning på.

Flere strækninger på den del af E20, som går gennem de tre kommuner, har allerede en fartgrænse på 110 km/t. En ensartning af hastigheden, så den er 110 km/t på hele strækningen, vil betyde, at rejsetiden for den gennemkørende trafik øges en lille smule. Samtidig lægger kommunerne vægt på, at en ensartning af hastighedsbegrænsningen vil have en positiv effekt på trafiksikkerheden samtidig med, at der på visse strækninger vil være en positiv, men dog mindre, effekt i forhold til støj for de borgere, som bor langs motorvejen.

Slagelse Kommunes borgmester Knud Vincents (V) siger:

”Med et lille greb, som at man slipper foden lidt fra speederen, når man suser af sted på motorvejen, så kan vi reducere det samlede C02-tryk i vores kommuner. Det vil være til glæde for hele Danmark, og som kommuner vil vi gerne gøre vores til, at klimagasudledningen fra motorvejstrafikken i vores område kan reduceres. Derfor ønsker vi, at hastigheden på vores fælles strækning sænkes.”

Sorø Kommunes borgmester Gert Jørgensen (K) siger:

”Sorø Kommune har en ambitiøs klimahandleplan, og for at nå i mål skal der ske en betydelig omstilling på mange områder – også hvor kommunens rolle består i at lægge veje til alle, som kører igennem kommunen. Alle biler, der kører på motorvejen, tæller med i kommunens andel af CO2-udledningen. En reduktion af hastigheden kan give betydelige reduktioner af CO2, og det vil reducere støjen i boligområder nær motorvejen. Derfor har vi et ønske om at få nedsat hastigheden på motorvejen til 110 km/t. Jeg er glad for, at vi i Sorø, Slagelse og Ringsted Kommuner nu går sammen om at rette henvendelse til Transportministeriet om en hastighedssænkning.”

Ringsted Kommunes borgmester Henrik Hvidesten (V) siger:

”I Ringsted Kommune har vi netop vedtaget en klimahandleplan med faste målsætninger på alle områder om at bidrage aktivt til den grønne omstilling og at Ringsted kommune som geografisk område skal være CO2-neutral og klimarobust i 2045. Med klimaplanen vil vi blandt andet arbejde for, at vores byer og trafikale forhold skal indrettes, så vi udleder mindre CO2 fra transport. Det er dog ikke alt, vi selv har indflydelse på, og derfor har vi sammen med Slagelse og Sorø kommuner rettet henvendelse til transportministeren. Vores henvendelse handler om den trafik, der kører gennem kommunerne og dermed belaster vores klimaregnskab betydeligt, selv om trafikken ikke har noget ærinde i de kommuner.”