Høring

Høring om kollektiv trafik

22-06-2023

Mulige ændringer og optimeringer af den kollektive trafik i Sorø Kommune i høring til den 6. august 2023

Natur, Teknik og Planudvalget har vedtaget at fremlægge mulige ændringer samt optimeringer på den kollektive trafik i Sorø Kommune i offentlig høring.

 

Høringsmaterialets indehold

I oktober 2023 skal der afgives en trafikbestilling til Movia der skal gå i drift i juni 2024. Til denne trafikbestilling ses der på mulige ændringer samt optimeringer på den kollektive trafik i Sorø Kommune.

Dette er samlet i høringsmaterialet, som du kan læse her.  

 

Baggrund

I oktober 2023 skal der afgives en trafikbestilling til Movia der skal gå i drift i juni 2024. Sorø Kommune og Movia har derfor indledt et samarbejde omkring trafikbestillingen, også kaldet busplanprojekt, som skal afklare hvordan busplanen for 2024 og frem skal se ud. Den nye busplan danner samtidig grundlag for det operatørudbud, som Movia skal gennemføre til vinter 2023-2024, for at have køreplaner klar til juni 2024 og operatører klar med busser til juni 2025.

 

Teknik, Miljø og Drift er i gang med at sammen med Movia se på mulige ændringer, samt optimeringer af den kollektive trafik i Sorø Kommune til trafikbestillingen i oktober 2023.

 

Hvis Natur, Teknik og Planudvalget vælger at gå med nogle af forslagene i høringsmaterialet vil noget af det fremlægges til politisk beslutning hos Natur, Teknik og Planudvalget den 16. august 2023, Økonomiudvalget den 23. august 2023 og hos Kommunalbestyrelsen den 30. august 2023. Hvis det ikke fremlægges for politisk beslutning i august, vil det fremlægges for politisk beslutning hos Natur, Teknik og Planudvalget den 27. september, Økonomiudvalget den 4. oktober og hos Kommunalbestyrelsen den 11. oktober.

 

Mulighed for indflydelse – frist for indsendelse af bemærkninger

Høringsmaterialet fremlægges i offentlig høring i perioden 22. juni – 6. august 2023.

 

Eventuelle indsigelser, kommentarer og bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest den 6. august inden midnat, gerne via e-mail til trafik@soroe.dk.

 

Når du indsender bemærkninger til planforslaget, vil dit navn og din adresse og evt. e-mail og telefonnummer komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Trafikafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13