Nyhed

Vandløbsprojekter i Øvre Suså

13-07-2023

Godkendelse af vandløbsprojekter i Øvre Suså - Mere liv i Susåen

Næstved Kommune har godkendt en række vandløbsprojekter i Øvre Suså. Projekterne indeholder indsatser som skal forbedre levestederne for den tykskallede malermusling og dens værtsfisk.

Projekterne udføres af Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved Kommune og støttes af EU-Life.

 

Hvis du ønsker at høre nærmere om projekterne, er du velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø, Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190 eller mail: vandloeb@naestved.dk. Du kan også læse afgørelserne nedenfor.

 

Godkendelse af reguleringsprojekt til udlægning af dødt træ i Suså F fra st. 12360 m til st. 13153 m. (3)

 

Godkendelse af reguleringsprojekt til udlægning af dødt ved i Suså F fra st. 13990 m til st. 14326 m langs den nordlige bred (2)

 

Godkendelse af reguleringsprojekt til udlægning af dødt træ i Suså G fra st. 14520 m til st. 15070 m. (1)

 

Klagevejledning

 

Det er muligt at klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 10. august 2023. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk

Kontaktinfo

Teknik, Miljø og Drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13