Pressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbud til Specialcentret Lundebo

06-07-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter et nyt tilsynsbesøg ophævet alle påbud til Specialcentret Lundebo.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet de påbud, de i august 2022 og januar 2023 gav det højt specialiserede botilbud Lundebo, som er hjem for 58 voksne med erhvervet hjerneskade.

Styrelsen fandt dengang større problemer af betydning for patientsikkerheden med hensyn til håndtering af medicin, journalføring, sygeplejefaglige vurderinger og hygiejne. Botilbuddet satte som følge af påbuddet et større arbejde i gang for at rette op på kritikpunkterne, og Styrelsen har nu efter et nyt sundhedsfagligt tilsynsbesøg konstateret, at påbuddet er efterlevet.

”Jeg er meget stolt og glad for, at vi har modtaget besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at Lundebo har fået fjernet samtlige påbud,” udtaler centerleder på Lundebo Eva Sell.

”Styrelsen har lagt vægt på processen i vores arbejde og givet os stor anerkendelse for, at vi har arbejdet målrettet og systematisk ud i yderste led. Samtlige medarbejdere på Lundebo har været en del af arbejdet og taget ejerskab for opgaverne.”

I den nye tilsynsrapport konstaterer Styrelsen for Patientsikkerhed, at Specialcentret Lundebo har indført arbejdsgange, der sikrer en patientsikker medicinhåndtering, samt at der er gang i en god proces med at sikre fyldestgørende journalføring. Lundebo har desuden tilrettet instruksen for hygiejne efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne.

Styrelsens samlede vurdering er, at der findes mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, som Styrelsen vurderer, at Lundebo kan rette op på ud fra den drøftelse, der var under tilsynet.

”Alt i alt har det været en god og lærerig proces for os alle på Lundebo. Det har dannet grundlag for en faglig udvikling ift. en systematisk relevant dokumentation i arbejdet med hjerneskadede borgere,” fortæller Eva Sell.

Formand for Social og Sundhedsudvalget Lars Schmidt udtaler:

”Der er blevet gjort et stort arbejde på Lundebo for at rette op på de punkter, der blev givet påbud omkring. Jeg er meget glad for, at Styrelsen nu ophæver påbuddet efter det opfølgende tilsyn, og at vi igen kan fremvise en positiv tilsynsrapport. Beboere og pårørende skal naturligvis kunne stole på, at alle forhold er, som de skal være, og derfor er vi glade for, at kvaliteten af vores service til borgerne løbende bliver inspiceret ved disse tilsynsbesøg.”

 

Se den nyeste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed her

Se tidligere tilsynsrapporter for Specialcentret Lundebo her