Nyhed

Hvem skal have Handicappris 2023?

03-07-2023

I forbindelse med FN’s Internationale Handicapdag den 3. december, uddeler Handicaprådet i Sorø Kommune Handicappris 2023.

Hvem skal have Handicapprisen i år? Handicaprådet opfordrer borgere, organisationer og foreninger til at indstille kandidater til årets handicappris

Du kan være med til at afgøre, hvem der skal have Handicapprisen

Prisen gives til nogen, som har gjort en forskel for at øge livskvaliteten for mennesker med handicap i Sorø kommune. Kender du en person, en forening, en organisation eller en del af erhvervslivet, der har gjort en særlig indsats – en særlig forskel for at øge eller bevare livskvaliteten, tilgængeligheden, muligheden for at deltage i sportsaktiviteter, arbejdsliv, uddannelse eller andre inkluderende fællesskaber for mennesker med handicap? Så kan du indstille dem til Handicappris 2023.                                            

Hvem kan du indstille som kandidat til Handicappris 2023?

 • Borgere som har ydet en særlig indsats i Sorø Kommune, til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen
 • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicap, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre
 • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos handicappede
 • En kommunal eller privat institution der i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
 • En forretning eller virksomhed i Sorø Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
 • Det er ikke muligt at indstille sig selv
 • Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstilles til prisen.

Hvad er baggrunden for din indstilling?

Det er vigtigt at din indstilling indeholder en begrundelse for, hvorfor kandidaten er indstillet. Baggrunden for indstillingen kan være, at kandidaten har ydet en særlig indsats:

 • i forhold til en enkelt borger eller familie
 • som en lokal ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
 • i forbindelse med aktiviteter for handicappede – f.eks. sportsklubber
 • i en virksomhed i forbindelse med handicappede i erhverv
 • med henblik på handicaptilgængelighed i en forretning eller virksomhed

Hvem kan indstille kandidater?

Alle borgere, organisationer og foreninger med bopæl eller beliggenhed i Sorø Kommune, kan på baggrund af Handicaprådets annoncering om Handicappris 2023 lave en indstilling til Handicapprisen.

Indstilling til Handicapprisen skal være skriftligt begrundet og skal sendes til Handicaprådets sekretær på csaa@soroe.dk  senest den 15. november 2023.

Når du indstiller en kandidat til handicapprisen, skal du opgive dit navn, adresse, telefonnummer samt mail. 

Handicapprisen i 2023

Handicapprisen består i 2023 af et diplom samt en pris på 2.000 kroner.

Handicaprådet kan beslutte at udskyde årets pris.

Tid og Sted

Prisen uddeles mandag den 4. december 2023 kl. 15.30 til 17.30 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8. Indgang sker via Rådhusvej ved de hvide søjler.