Pressemeddelelse

Påbud til hjemmepleje

28-01-2023

Hjemmeplejen i Dianalund iværksætter handleplan efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Efter et besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed i oktober 2022 har hjemmeplejen i Dianalund blandt andet fået et påbud om at sikre borgernes selvbestemmelse og en god dokumentationspraksis. Hjemmeplejen har nu iværksat en ambitiøs handleplan med udgangspunkt i konklusionerne efter tilsynet for at sikre den rette kvalitet i tilbuddet til Dianalunds ældre.

 

Den 4. oktober 2022 foretog Styrelsen for Patientsikkerhed et planlagt ældretilsyn i hjemmeplejen i Dianalund. Formålet med styrelsens ældretilsyn er blandt andet at vurdere, om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje har den fornødne kvalitet.

Under tilsynet blev der ved gennemgang af tre borgerjournaler fundet mangler i hjemmeplejens praksis. Det angik blandt andet understøttelse af borgernes selvbestemmelse samt mangelfuld dokumentationspraksis. Manglerne udløste et påbud om, at hjemmeplejen skal sikre, at der rettes op for at sikre den rette kvalitet i tilbuddet.

 

Ambitiøs handleplan sat i værk

På baggrund af tilsynsbesøget er der udarbejdet en ambitiøs handleplan, som hjemmeplejen i Dianalund er i gang med realisere. Her er der blandt andet lagt vægt på at skabe nogle gode arbejdsgange med henblik på at sikre en øget koordinering og forventningsafstemning med borgerne omkring deres behov for hjælp og pleje. Der er samtidig sat et omfattende arbejde i gang for at sikre, at hjemmeplejen lever op til de øvrige krav, som Styrelsen for Patientsikkerhed har stillet, herunder at forbedre hjemmeplejens dokumentationspraksis. Leder af Sundhed og Omsorg Pia Nyborg Hansen udtaler:

"Vi bakker op om de tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed foretager, og tager deres konklusioner meget seriøst. Vi er derfor også i fuld gang med at effektuere den handleplan, som er udarbejdet på baggrund af tilsynet. Vi er for eksempel meget opmærksomme på at sikre borgernes selvbestemmelse i forhold til at inddrage deres behov og ønsker. Med de ressourcer vi har til rådighed, kan vi dog ikke garantere, at alle borgere til fulde kan få opfyldt deres ønsker om f.eks. at komme tidligt op om morgenen. Vi gør dog, hvad vi kan, og er ved at implementere nogle arbejdsgange og systemer, som øger inddragelsen af den enkelte borgers konkrete ønsker, og som gør planlægningen nemmere for medarbejderne."

Social og Sundhedsudvalget skal på deres møde den 30. januar godkende handleplanen, som blandt andet kommer til at kræve nogle ekstra medarbejderressourcer på tværs i fagcenteret. Til det siger formand for Social og Sundhedsudvalget Lars Schmidt:

"Vi ønsker selvfølgelig, at borgerne får den bedst mulige hjælp og støtte i deres eget hjem. Derfor er vi glade for det store arbejde, der allerede er blevet foretaget i hjemmeplejen i Dianalund efter Styrelsen for Patientsikkerheds besøg. Vi er dog også opmærksomme på, at det stadig kræver en del arbejde for at nå i mål med at efterleve styrelsens krav. Vi vil fra politisk side følge arbejdet tæt."