Pressemeddelelse

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse vil sikre moderne, attraktive og fremtidssikrede plejeboliger til kommunens ældre

14-12-2023

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet at bygge et nyt, moderne plejecenter i Sorø. Det betyder samtidig, at tre af kommunens ældre plejecentre bliver lukket, bl.a. for at undgå store udgifter til tomgangshusleje.

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse besluttede på gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde, at der skal bygges et nyt plejecenter i Sorø. Sorø Kommunes ældre borgere kan dermed se frem til nye, moderne boliger, hvis de får behov for en plejebolig.

Det nye plejecenter forventes at stå klar til indflytning i 2027. Nu sættes en større proces i gang med at afklare, hvor plejecentret præcist skal ligge, hvordan det skal indrettes, og hvilke krav det i øvrigt skal leve op til. Et arbejde både frivillige foreninger, Ældrerådet, Handicaprådet, pårørende og medarbejdere bliver involveret i.

“Jeg er utroligt glad for, at vi kan se frem mod et nyt, tidssvarende plejecenter med moderne faciliteter, velfærdsteknologi og gode arbejdsforhold til glæde for både vores borgere og personale,” fortæller Lars Schmidt, formand for Social og Sundhedsudvalget.

Millioner til tomgangshusleje

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet onsdag aften også at nedlægge en række af kommunens ældre plejecentre. Det drejer sig i første omgang om Lynge og Slaglille plejecentre, og på længere sigt også Holbergcentret i Sorø by.

Selvom alle prognoser viser, at vi i Danmark får flere og flere ældre borgere, har Sorø Kommune lige nu en overkapacitet af plejeboliger. Det betyder tomme boliger, som koster kommunen mange penge.

“Det er dyrt at have tomme boliger på plejecentrene. Prognoserne viser, at kommunen over de næste seks år kan forvente at skulle betale omkring ti mio. kr. i tomgangshusleje, hvis ikke vi gør noget ved kapaciteten,” fortæller Lars Schmidt, formand for Social og Sundhedsudvalget.

Et åbent vindue til et mere moderne tilbud

Den aktuelle overkapacitet i kommunen åbner et vindue for at kunne omdanne plejeboligkapaciteten ved at nedlægge små, ældre og utidssvarende boliger og i stedet etablere nye, moderne boliger.

Når valget om lukning er faldet på Lynge, Slaglille og Holbergcentret, skyldes det bl.a. standen på bygningerne. De ældre boliger er ikke hensigtsmæssige for hverken beboerne eller plejepersonalet, der ikke længere har fuldt tilfredsstillende arbejdsforhold. Hvis bygningerne skulle bevares som plejeboliger, ville det betyde større renoveringsudgifter og yderligere udgifter til nødvendige moderniseringer.

“Vi har fuld forståelse for, at lukningen af de pågældende plejecentre bringer mange følelser med sig. Men ti mio. kr. til tomme og utidssvarende plejeboliger er utroligt ærgerlige penge at skulle betale, når de i stedet kan gå til bedre service til vores borgere. Derfor er det oplagt at udnytte den aktuelle situation til at skabe tidssvarende boliger med gode forhold for både beboerne og plejepersonalet,” afslutter Lars Schmidt.

Fakta

Sorø Kommune modtager gennemsnitligt 65 ansøgninger til en plejebolig om året. Gennemsnitligt lever 61 op til kriterierne og bevilges derfor en plejebolig, svarende til 94 %.

Sorø Kommune har ingen borgere på garantiventelisten til plejeboliger. I december stod 8 borgere på ventelisten, fordi de ønsker et specifikt plejecenter eller en helt specifik bolig.

Senest opdateret 14-12-2023